facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Cožpak ministr financí není vázán vládním usnesením?

29. 8. 2017
Cožpak ministr financí není vázán vládním usnesením?

V červnu proběhla roztržka s ministrem financí kvůli návrhu na snížení peněz v oblasti vysokého školství a výzkumu, proti kterému se zásadně postavila například Česká konference rektorů nebo Akademie věd ČR.

Profesorka Jitka Moravcová se jako členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace účastnila jednání o rozpočtu pro tuto oblast. Jako odborný garant dvou velkých projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které se zabývaly auditem a návrhem metodiky hodnocení českého výzkumu a vývoje, se mohla podívat na českou vědu globálně. Zároveň je ale jako vysokoškolská pedagožka důvěrně obeznámena s každodenní realitou fungování vysokých škol.

„Já jsem se dokonce účastnila jednání o rozpočtu i o střednědobém plánu, tak jak se to dělává – tedy, že jednání vede náměstek Marks a má přitom k sobě členy RVVI,“ vysvětluje Jitka Moravcová. „Vyjednávalo se se všemi poskytovateli a pochopitelně se hodně diskutovalo. Musím říct, že se mi jednání zdála vstřícná a obecně se nejednalo o žádné přemrštěné požadavky. Nakonec jsme se dohodli a souhlasili s konkrétními čísly, které pak schválila vláda,“ shrnuje dění, které vedlo ke schválení historicky nejvyššího rozpočtu na VaV, Jitka Moravcová.

Do sjednaného plánu ale podle ní vstoupila politika bývalého ministra Babiše, jejímž výsledkem bylo individuální jednání poskytovatelů i rektorů s ministrem o výši rozpočtu v jednolitých kapitolách. „Nový ministr dělá totéž co ten předchozí, jen ještě v horším. Nedává to smysl. Pokud se chceme přiblížit vyspělým státům a ekonomikám, tak to uděláme tak, že snížíme peníze na vědu a výzkum? Přitom ministr dobře zná statistiky toho, jak se věda financuje všude na světě…,“ tvrdí Moravcová a vysvětluje, že ono tvrzení, že věda a výzkum je „černá díra“ na peníze, je dáno především absencí funkčního hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v ČR.

Vláda ale podle ní rozpočet schválila svým usnesením:„Jak do toho může ministr financí sám zasahovat? Cožpak on není vázán vládním usnesením? Výsledkem pouze bude, že všichni budou chodit s poníženými suplikami na ministerstvo financí, aby dostali víc peněz. Já bych řekla, že je to amatérské. To už máme v Čechách takový zvyk, že tu žádné dohody tu neplatí. A tohle je vlastně taková dohoda nejvyššího kalibru.“

Požadavky rektorů jsou oprávněné

Podle Jitky Moravcové se škrty v rozpočtu na vědu a výzkum sice dělají snadno, ale ve svých důsledcích se jedná o špatné a krátkozraké rozhodnutí. Mnohem větší důraz by měl být kladen na efektivní využívání finančních prostředků – nejenom na krácení a škrtání. Určité problémy ale také podle ní nadělaly peníze z Evropské unie. Ty se totiž sečtou se státním financováním a přitom se zapomíná na to, že jde o účelově určené prostředky, které navíc zakládají závazky státní rozpočtu do budoucna, jak také upozorňuje otevřený dopis fóra Věda žije! zaslaný ministru Pilnému. „Ve výsledku mi přijde, že náš stát se svými chytrými mozky nepracuje, jak by mohl a měl,“ uzavírá Moravcová.

„Už projekt IPN Audit (projekt MŠMT IPN Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů - poznámka redakce) říkal, že našemu systému vědy a výzkumu velmi škodí to, jak je silně spojen s politickou garniturou. Nemáme jasně dané určité priority, které se předávají, a přitom vlastně už tolik nezáleží na tom, jestli je konkrétní vláda levicová nebo pravicová. Musí tam ale být něco, co je stálé a stabilní. Kdežto my to máme pořád ode zdi ke zdi,“ hodnotí celkový výsledek jednání Jitka Moravcová.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)