facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropská komise schválila aktualizaci Národní strategie inteligentní specializace pro ČR

13. 10. 2016
Evropská komise schválila aktualizaci Národní strategie inteligentní specializace pro ČR

Evropská komise schválila Národní strategii pro inteligentní specializaci České republiky tzv. Národní RIS3 strategii.

Cílem strategie je efektivní zacílení zdrojů v celkovém objemu až 70 miliard korun do oblastí výzkumu a podnikání a mimo jiné také co nejúčelnější propojení akademického a podnikatelského sektoru, které dlouhodobě příliš nefunguje. Schválení této strategie, kterou česká vláda schválila na konci června tohoto roku, bylo také předběžnou podmínkou pro čerpání evropských fondů do oblasti výzkumu, vývoje a inovací v minimálně 3 operačních programech. 

První výzvy s úzkou vazbou na RIS3 budou vyhlášeny na podzim 2016. Pod Národní RIS3 strategii jsou částečně zahrnuty i národní programy Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR.

Celý dokument je blíže k nahlédnutí a stažení zde