facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropská směrnice o autorském právu budí nevoli

4. 7. 2018
Evropská směrnice o autorském právu budí nevoli

Evropská Rada pro doktorandy a mladé výzkumné pracovníky (Eurodoc), která v Evropě zastupuje více než 1 milion doktorandů a mladých výzkumných pracovníků, napsala otevřený dopis Evropskému parlamentu ohledně Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Směrnice, o které bude parlament hlasovat již 5. července, může podle ní omezit právo na svobodu informací i přístup k datům a publikacím.

otevřeném dopise adresovaném Evropskému parlamentu vyjadřuje Eurodoc vážné obavy ohledně směrnice o autorských právech, zejména jde o články 3, 11 a 13. Tyto články evropské směrnice by dle zástupců doktorandů neoprávněně omezovaly možnosti získávání dat. Dávaly by příliš rozsáhlá práva vydavatelům online tisku a paušálně by vyžadovaly žádosti o autorizaci nebo automatické filtrování pro nahrávání obsahu online. 

„Jsme pevně přesvědčeni, že by směrnice o autorských právech ve své současné podobě zabraňovala přechodu na otevřenou vědu a tím brzdila výzkum a inovace v Evropě“ vyjádřil se prezident Eurodocu, Gareth O'Neill „To by vedlo k omezení základního práva na svobodu informací, stejně jako k výraznému omezení přístupu k údajům a publikacím v Evropě, dodává.

Eurodoc vítá směrnici o autorských právech, která má za cíl zajistit širší přístup k obsahu a zlepšit právní předpisy týkající se autorských práv, především s důrazem na práva tvůrců obsahu a držitelů autorských práv. Aktuální návrh směrnice o autorských právech však není uspokojivý. „Proto vyzýváme všechny poslance v Evropském parlamentu, aby hlasovali proti návrhu této směrnice v její současné podobě,“ říká vice-prezidentka Eurodoc Eva Hnátková. O směrnici se bude v Evropském parlamentu hlasovat již ve čtvrtek 5. července.

Celý text otevřeného dopisu naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Eurodoc