facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Firem využívajících daňové odpočty na výzkum a vývoj bylo opět méně

12. 4. 2019
Firem využívajících daňové odpočty na výzkum a vývoj bylo opět méně

V roce 2017 využilo nepřímou veřejnou podporu výzkumu a vývoje formou daňových odpočtů celkem 1 135 podniků, o 9 % méně než v roce 2016. Jedná se tak již o druhý výraznější pokles počtu soukromých podniků využívajících tento nástroj podpory v řadě. Objem odečtených výdajů mírně vzrostl na 2,5 miliardy korun.

V roce 2017 dosáhly celkové náklady na výzkum a vývoj v České republice rekordní hodnoty 90,4 miliardy korun, více než polovina této částky byla vynaložena v soukromých podnicích. Stát podpořil výzkum a vývoj prováděný v podnicích 5,6 miliardami korun, z toho 3 miliardy firmy obdržely formou přímé podpory2,5 miliardy prostřednictvím daňových odpočtů na výzkum a vývoj od základu daně z příjmu. Vyplývá to z údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem.

Nejvíce podniků využívajících daňovou podporu výzkumu a vývoje sídlí v Praze, z hlediska objemu podpory VaV je významný také Středočeský kraj, kde odpočty uplatňovaly především podniky pod zahraniční kontrolou. Nejvyšší částku daňové podpory uplatnily podniky působící v automobilovém průmyslu.

V letech 2007 až 2017 ušetřily podniky díky daňové podpoře výzkumu a vývoje více než 20 miliard korun. S narůstajícím počtem podniků využívajících tento nástroj postupně rostly i souhrnné odečtené výdaje na výzkum a vývoj. V roce 2016 však poprvé od jejich zavedení došlo k poklesu počtu soukromých podniků využívajících daňové odpočty na výzkum i celkové odečtené částky na 2,4 miliardy korun. Nedávno zveřejněná data za rok 2017 ukazují, že zatímco celková odečtená částka v následujícím roce opět vzrostla, počet podniků využívajících daňovou podporu nadále klesá.

neprima podpora 17Obava ze zneužívání, nebo z kontrol?

Z loňské analýzy vypracované společností Deloitte a Technologickou agenturou ČR vyplynulo, že ochota českých firem investovat do výzkumu a vývoje sice nadále roste, brzdí ji ale nejasný výklad pravidel podpory. V uplynulých letech totiž docházelo k problémům při posuzování daňových odpočtů a vzájemná důvěra mezi podniky provádějícími výzkum a vývoj a finanční správou byla výrazně narušena. Finanční správa chtěla zabránit zneužívání tohoto nástroje, podniky se zase obávaly nepřiměřených postihů.

Kompromisní řešení, jak podpořit výzkum v podnicích a zároveň bránit zneužívání odpočtů, zpracovala v minulém roce pracovní skupina Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Změny, ke kterým patří například povinnost oznámit správci daně záměr uplatnit na daný projekt odpočet na výzkum a vývoj nebo možnost zanášet změny v průběhu řešení projektu do projektové dokumentace, jsou součástí vládního daňového balíčku pro rok 2019. Ten poslanci schválili v březnu a účinnosti nabyl 1. dubna 2019. Na to, zda změny povedou k obnovení důvěry firem v daňové odpočty, si však budeme muset počkat.

Kompletní data o nepřímé veřejné podpoře za rok 2017 zveřejnil Český statistický úřad zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroje: ČSÚ, KPMG