facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

GA ČR sleduje kvalitu podporovaných projektů a jejich výsledků

27. 5. 2017
GA ČR sleduje kvalitu podporovaných projektů a jejich výsledků

Grantová agentura ČR (GA ČR) sleduje počty i druhy výsledků financovaných projektů základního výzkumu celkově i v rámci jednotlivých oborů. V souladu se zákonem jsou tyto informace následně poskytovány do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI). V letech 2011 - 2015 agentura podpořila skoro 60 tisíc výsledků základního výzkumu.

Celkový počet dosažených výsledků základního výzkumu podporovaného GA ČR za období 2011-2015 je 58 706. Konkrétně se jednalo o 33 494 článků v odborném periodiku, 14 255 článků ve sborníku, 4 131 ostatních výsledků, 3 702 kapitol v odborných knihách, 1 806 výsledků aplikovaného výzkumu a 1 318 odborných knih. V roce uplatnění 2015 nejvíce výsledků v rámci podporovaných projektů GA ČR tvořily publikace – 8 581, aplikované výsledky má 91 projektů, a přestože se jedná o projekty základního výzkumu, 9 projektů vyústilo v patenty.

Z celkového počtu 755 ukončených projektů podporovaných GA ČR se k jednotlivým prioritám orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přihlásilo celkem 572 projektů. Nejvyšší počet přihlášených projektů je 168, a to k prioritě Zdravá populace.

Detailnější informace k podrobnějšímu zhodnocení výsledků a priorit můžete najít zde.

 

Zdroj: GA ČR