facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Hodnocení velkých výzkumných infrastruktur v roce 2017

23. 9. 2016
Hodnocení velkých výzkumných infrastruktur v roce 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. listopadu 2016 zahájí proces komplexního mezinárodního hodnocení velkých výzkumných infrastruktur schválených vládou ČR v roce 2015 k poskytování účelové podpory, jakož i eventuálních návrhů nových velkých výzkumných infrastruktur.

Velké výzkumné infrastruktury definované ust. § 2 odst. písm. d) zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, jsou jedinečná výzkumná zařízení, jež představují klíčový element pro provádění excelentního výzkumu a vývoje v ČR. Na základě výsledků komplexního mezinárodního hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR provedeném v roce 2014 byla usnesením vlády ČR ze dne 15. června 2015 č. 482 a usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1066 schválena účelová podpora celkem 58 velkým výzkumným infrastrukturám na období 2016+. Zároveň byla v návaznosti na výstupy hodnocení vypracována Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016-2022.

Poskytování účelové podpory MŠMT velkým výzkumným infrastrukturám v období let 2020-2022 je podmíněno pozitivním výstupem jejich re-evaluace v rámci 1. interim hodnocení, které proběhne pod organizační záštitou MŠMT v 1. polovině roku 2017. Výzva pro předkládání dokumentace pro účely tohoto interim hodnocení velkých výzkumných infrastruktur bude vyhlášena dne 1. listopadu 2016 prostřednictvím internetových stránek MŠMT.

Současně s tímto interim hodnocením proběhne také hodnocení eventuálních návrhů nových velkých výzkumných infrastruktur. Výzva k předkládání návrhů nových velkých výzkumných infrastruktur bude vyhlášena také dne 1. listopadu 2016 prostřednictvím internetových stránek MŠMT.

Zadávací dokumentace obou procesů hodnocení bude s příslušnými formuláři zveřejněna spolu s výzvami prostřednictvím internetových stránek MŠMT.

Hlavním cílem hodnotících procesů je získat nezávislé odborné podklady pro přijetí informovaného politického rozhodnutí vlády ČR o poskytování účelové podpory MŠMT již schváleným velkým výzkumným infrastrukturám v období let 2020-2022 a eventuálním novým velkým výzkumným infrastrukturám v období let 2018-2022. Na základě výsledků tohoto hodnocení bude rovněž provedena 1. aktualizace Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016-2022.

V souvislosti s vyhlášením výše uvedených výzev uspořádá MŠMT informační dny v Praze (8. listopadu 2016)v Brně (10. listopadu 2016). V případě Vašeho zájmu o účast prosíme o včasnou registraci prostřednictvím následujících odkazů. Kapacita konferenčních sálů je omezená, z tohoto důvodu žádáme o účast maximálně jednoho zástupce na každou velkou výzkumnou infrastrukturu.

 

Zdroj:

 mšmt