facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Hodnocení VO v segmentu vysokých škol a COVID-19

1. 4. 2020
Hodnocení VO v segmentu vysokých škol a COVID-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na svém webu v rámci často kladených otázek ohledně dopadů pandemie COVID-19 zveřejnilo informace k hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol, jehož přípravná fáze aktuálně probíhá.

Ministerstvo připravilo v součinnosti s 1. místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace aktualizaci harmonogramu hodnocení. Harmonogram a další aktuální informace jsou uvedené v dopisu náměstka ministra pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavla Dolečka ze dne 31. března 2020. V něm se uvádí:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (ministerstvo) ve shodě se zástupci reprezentace vysokých škol považuje plánované on-site visit za nezbytnou součást hodnocení, kterou nelze plnohodnotně nahradit žádnou formou distančního jednání. Současně však dosavadní vývoj pandemie COVID-19 neumožňuje uskutečnit prezenční jednání mezinárodních evaluačních panelů (MEP) v původně předpokládaných termínech, a to s ohledem jak na situaci v ČR, tak v domovských zemích zahraničních expertů. Věřím, že posunutí termínu on-site visit na září až listopad tohoto roku již umožní tato setkání uskutečnit. Současně je však třeba, aby vysoké školy navzdory této nelehké době zahájily hodnocení co nejdříve poté, kdy obdrží vyjádření ministerstva o úplnosti a formální bezvadnosti podkladů pro hodnocení. Následně je třeba co nejdříve navázat pravidelný pracovní kontakt se členy MEP, zaslat jim ověřené podklady a zahájit samotné hodnocení nejprve na dálku, např. i s případným využitím videokonferencí, nebo jiných metod distanční komunikace. V tom smyslu budou po pracovní linii informováni i Vaši zaměstnanci pověření organizací hodnocení. Úkolem je co nejdříve zahájit konstruktivní, pracovní aktivitu MEP mimo jiné i proto, aby jejich kvalitně sestavené složení zůstalo v co nejširší míře zachováno. Získaný čas lze potom využít k ještě kvalitnější přípravě programu on-site visit.

Hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol v působnosti ministerstva proběhne tedy v aktualizovaných termínech (změny jsou vyznačeny tučně):

  • Odevzdání sebeevaluační zprávy a podkladů pro hodnocení vysokou školou poskytovateli do 31. 3. 2020
  • Ověření úplnosti podkladů pro hodnocení poskytovatelem do 13. 4. 2020
  • Zahájení hodnocení MEP od 15. 4. 2020
  • On-site visit do 30. 11. 2020

Celý text dopisu naleznete v příloze.

 

Zdroj: MŠMT

Stáhnout přílohy: