facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v roce 2017

31. 1. 2017
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v roce 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo podmínky poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, seznam uchazečů a výši podpory pro rok 2017.

Výše podpory na RVO se stanoví podle § 7 odst. 7 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací tak, aby podíl výzkumné organizace na podpoře na RVO všech výzkumných organizací odpovídal jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací.

Vzhledem k tomu, že Rada dosud nezveřejnila bodové hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2015, a vzhledem k nutnosti poskytnout alespoň část podpory na RVO v 1. čtvrtletí, poskytne ministerstvo podporu na RVO ve dvou splátkách: V první splátce rozepíše částku 4 381 493 526 Kč (cca ¾ disponibilních prostředků) na základě bodového hodnocení výsledků za rok 2014. Po zveřejnění bodového hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2015 provede přepočet a zbývající část disponibilních prostředků rozepíše ve druhé splátce tak, aby součet první a druhé splátky odpovídal podílu výzkumné organizace na bodové hodnotě výsledků všech výzkumných organizací podle hodnocení za rok 2015.

První splátku podpory na RVO poskytne ministerstvo na základě písemné žádosti, ve které uchazeč uvede výši první splátky podpory na RVO a bankovní spojení, na které má být podpora na RVO poukázána. Žádost o poskytnutí první splátky podpory na RVO předloží oprávněný uchazeč odboru podpory vysokých škol a výzkumu MŠMT prostřednictvím datové schránky (ID: vidaawt) do 6. února.

Výše podpory pro jednotlivé instituce - 1. splátka

 

Zdroj: MŠMT