instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Jak připravit Evropu na novou vlnu inovací?

24. 2. 2018
Jak připravit Evropu na novou vlnu inovací?

Digitální technologie se stále lépe dokáží spojovat s fyzickým světem, což vede k nové, zásadní vlně inovací. Zrychlující se tempo vývoje ale způsobuje v Evropě nerovnosti a problémy, jako je například nižší produktivita. Jaké kroky je třeba učinit, aby mohla Evropa vyhlížet změny z "pole-position"? Doporučení přináší nová studie Evropské komise.

Evropa je na špičce v oblasti produkce vysoce kvalitního výzkumu, svého potenciálu ale dostatečně nevyužívá. Do oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) investuje méně než ostatní lídři v oblasti, jako jsou USA nebo Čína, a je výrazně méně produktivní. Za příčiny horší produktivity v porovnání s USA označuje rozsáhlá studie Evropské komise Science, Research and Innovation Performance of the EU 2018: Strengthening the foundations for Europe's future (SRIP report) právě nedostatky v oblasti inovací.

Evropa především díky svým výzkumníkům, kterých je 1,8 milionu (nejvíce na světě), samozřejmě stále patří mezi velmoci v oblasti VaVaI. Výzkumníkům se ale dostává menší finanční podpory než v ostatních zemích, jako jsou USA, Jižní Korea nebo Čína. Oproti USA je v Evropě také nižší míra vzájemného předávání znalostí. Jak v otevřeném publikování, tak především ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru dosahují USA lepších výsledků, v druhém případě dokonce dvojnásobně vyššího poměru. Silná stránka Evropy je naopak v mezinárodní spolupráci. Publikace také zmiňuje výrazné odlišnosti v jednotlivých zemích Evropy a stálé, i když ne tak zřetelně viditelné, rozdělení na západ, východ, sever a jih.

intenzita R&D.png

Digitalizace a její propojování s fyzickým světem zrychluje tempo inovací a výrazně mění celý inovační proces. Rychle rostou soukromé společnosti, především ty největší. I z toho důvodu sílí jev, který ve světě není ojedinělý, ale v případě Evropy dle reportu klíčový. Tím je koncentrace inovací a užitku z nich – tedy neschopnost šířit inovace. Produktivita tak zásadně roste pouze malému procentu aktérů a zvyšují se nerovnosti mezi jednotlivými podniky, sektory, ale i platy zaměstnanců.

Nejen na základě toho doporučuje SRIP report několik opatření, která mají reagovat na transformaci inovačního procesu a pomoci k tomu, aby byly státy Evropy špičkou v oblasti VaVaI. Mezi nutnými kroky je na prvním místě zvýšení objemu financí určených na podporu VaVaI. Dále je zmíněn větší důraz na přístup bottom-up v inovačních projektech, rozsáhlé otevření vědy, rozšíření dostupnosti vysoce rizikového kapitálu nebo strukturální reformy odstraňující překážky při tvorbě inovací (včetně rušení podniků), které mají zefektivnit realokaci zdrojů směrem k perspektivnějším a produktivnějším společnostem. Shrnutí závěrů nabízí i následující video.

 

 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: Evropská komise