Vytisknout tuto stránku

Jedenáct doporučení pro evropský výzkumný prostor

23. 3. 2020
Jedenáct doporučení pro evropský výzkumný prostor

Asociace evropských univerzit (EUA) vydala doporučení, která mají přispět k oživení Evropského výzkumného prostoru. Upozorňuje na klíčovou roli evropských univerzit a navrhuje 11 kroků jak mobilizovat znalosti založené na výzkumu a využít je pro lepší a udržitelnější budoucnost.

EUA logo

Klíčovými hráči evropského výzkumného prostoru (ERA) jsou vysoké školy, které zaměstnávají odhadem na 735 tisíc výzkumných pracovníků a poskytují vzdělání téměř 20 milionům studentů.

Evropský výzkumný prostor by měl být dle doporučení asociace sdružující evropské univerzity ambiciózní, rozmanitý a otevřený světu. Důraz by měl být kladen především na sdílené základní hodnoty, otevřenou vědu, interdisciplinární přístup, spolupráci mezi sektory a zapojení veřejnosti. Také hodnocení akademické kariéry by se mělo stále vyvíjet a přispívat k budování prostředí založeného na znalostech.

Aby se tato vize stala skutečností, měly by být zajištěny adekvátní finanční podmínky, přijat silný politický závazek a vytvářeny synergie mezi evropskou, vnitrostátní a regionální úrovní, uvádí dokument.

EUA navrhuje následující kroky:

 1. Posílit úsilí k dosažení cíle 3 % výdajů HDP na výzkum a vývoj
 2. Investovat jak do základního (curiosity-driven), tak orientovaného (mission-oriented) výzkumu
 3. Definovat jasné a srozumitelné hodnoty, cíle a priority
 4. Podporovat systém víceúrovňového řízení
 5. Více otevřít evropský výzkumný prostor světu, zejména zapojit do něj země Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA)
 6. Podporovat otevřenou vědu
 7. Podporovat rozmanitost v genderové, etnické i dalších dimenzích
 8. Usnadňovat partnerství a spolupráci
 9. Podporovat zapojení veřejnosti do výzkumu a vývoje
 10. Podporovat všechny vědní disciplíny a interdisciplinární přístupy
 11. Přitahovat talenty pomocí atraktivního kariérního systému

Podrobněji jsou doporučení rozepsána zde:

position eua

 

Autor: Vědavýzum.cz (JS)

Zdroj: EUA