facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Kolaps systému: Protest upozornil na podfinancování univerzit

5. 6. 2024
Kolaps systému: Protest upozornil na podfinancování univerzit

V pondělí 3. června, před plánovaným jednáním Poslanecké sněmovny o rozpočtu pro rok 2025, na Palachově náměstí odstartovala protestní akce Kolaps systému upozorňující na nedostatečné financování vzdělávacích institucí. Protest pořádala iniciativa Hodina pravdy, která na problém spojený nejen s humanitními a společenskovědními obory upozornila první akcí 28. března 2023 při příležitosti Dne učitelů.

Kolaps systemu 08„Setkáváme se zde dnes, aby byl slyšet náš společný hlas – napříč obory a napříč fakultami. Jako rektorka Univerzity Karlovy zde stojím za všechny naše fakulty. Nejen za ty, které stály u zrodu Hodiny pravdy, tedy Filozofickou fakultu, Fakultu humanitních studií a další, ale stojím zde i za Lékařskou fakultu, Matematicko-fyzikální fakultu a ostatní. Proč je tak zásadní, abychom se rvali o to, aby vysoké školy měly dostatečné financování, důstojné mzdy? Investice do vzdělávání, výzkumu, vědy a inovací je něco, co posouvá celou naši společnost. Pokud chceme, aby v České republice se všem v celé společnosti dařilo lépe a aby naše společnost byla odolná proti rozdělování a dezinformacím, pak musíme do vzdělávání vědy a výzkumu investovat,“ okomentovala rozsah a závažnost problému financování vysokých škol v úvodním projevu protestu rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Rektorka Univerzity Karlovy kromě vyjádření nesouhlasu s aktuální situací v této oblasti apelovala na vládu České republiky, aby podpořila návrh, jenž vládě k projednání předložilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v rámci kterého se má příspěvek na vzdělávací činnost pro oblast vysokých škol v roce 2025 navýšit o šest miliard.

„Podpořením návrhu bez krácení by tak vláda vyslala jasný signál, že jí záleží na budoucnosti naší společnosti. Tedy společnosti, která zvyšuje přidanou hodnotu své ekonomiky,“ uvedla Králíčková, která spatřuje jistou naději v tom, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvolnilo slibovaných 800 milionů na mzdovou kohezi.

Poslední šance vlády naplnit svůj volební program

Na slova Mileny Králíčkové navázali i další řečníci ve svých úvodních projevech protestu, jehož následný průvod pokračoval z Palachova náměstí před Úřad vlády, následně směřoval před Ministerstvo financí a byl zakončen před Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

„Shromáždili jsme všechny argumenty, vše jsme spočítali a vyčíslili a předložili vládě. Tyto argumenty nebyly nikdy nikým rozporovány. Ministerstvo školství na ně přitakalo. Žádáme tedy, aby na tyto argumenty bylo odpovězeno na poslední chvíli funkčního období této vlády. Pokud tato vláda nebude reagovat v nynějším roce rozpočtem příštího roku, ztratí jakoukoli šanci naplnit svůj volební program,“ uvedl Jan Stejskal, děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a předseda Asociace děkanů filozofických fakult.

Na skutečnost, že problém vysokých škol není izolovaný, ale že se týká také základních a středních škol, upozornil ve svém projevu i František Dobšík předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.

Napříč obory proti kolapsu systému

Ačkoli iniciativa Hodina pravdy vznikla v návaznosti na kritickou situaci humanitních a společenských věd na vysokých školách v České republice, shromáždění svou přítomností a svými projevy dále podpořili i Kateřina Pazderů, členka Vysokoškolského odborového svazu, pedagožky České zemědělské univerzityJan Trnka, proděkan 3. lékařské fakulty Univerzity KarlovyPatrik Čermák, odborný technický asistent z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Podfinancované vysoké školství však není problémem pouze akademických pracovníků, ale i těch neakademických, kteří tvoří skoro polovinu všech zaměstnanců vysokých škol v ČR. Svými projevy tak na protestu přispěli také Matěj MetelecMonika Horáková, kteří se akce zúčastnili jako zástupci Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a knihovny Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Ačkoli je představitelům vysokých škol v otázce financování často předkládána za příklad Masarykova univerzita, protest podpořil i Jiří Němec coby vyslanec Akademického senátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

 

Autor: Jan Michal (Vědavýzkum.cz)