facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Konference k implementaci Metodiky 2017+

7. 3. 2018
Konference k implementaci Metodiky 2017+

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Univerzitou Palackého v Olomouci pořádá v březnu v Olomouci a v Praze dvě konferenční setkání k implementaci Metodiky 2017+.

Na konferenci bude představena metodologie hodnocení bibliometrickou analýzou. Na základě závěrů bibliometrických oborových zpráv a zpráv ze skupin oborů budou zároveň identifikována pracoviště, která ve sledovaném období publikovala v nejprestižnějších časopisech příslušných oborů. Samostatně bude prezentována aplikace k hodnocení vybraných výsledků.

Úvodního slova se ujmou zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace prof. Dvořák, prof. Moravcová a dr. Baran. Praktickou stránku hodnocení představí pracovníci Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace dr. Miholová, dr. Nekorjak, dr. Majer a Mgr. Avakian. Odborný komentář k předloženým závěrům, zkušenosti s hodnocením a doporučení do dalších let implementace přednesou předsedové Odborných panelů.

Registrace na konferenci byla z důvodu naplnění kapacity ukončena.

konference M17 web program

Zdroj: Úřad vlády

 


O průběhu hodnocení dle Metodiky 2017+ pravidelně píše ve svém blogu Daniel Münich, člen panelu pro společenské vědy (1, 2, 3). Mluvili jsme o něm také v rozhovoru s Jiřím Málkem, rektorem Univerzity Pardubice a členem pracovní skupiny České konference rektorů, která v souladu s novou metodikou připravuje hodnocení vysokých škol.