facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ministr školství předal dekrety novým členům Rady NAÚ

2. 9. 2022
Ministr školství předal dekrety novým členům Rady NAÚ

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš dnes předal dekrety nově jmenovaným členům Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Členství v Radě je veřejnou funkcí, přičemž jedno funkční období trvá šest let.

msmt nau

Do Rady byly na základě nominací, které obdrželo MŠMT od reprezentací vysokých škol a ministerstev, kabinetem jmenováni na šestileté funkční období Robert Plaga předsedou Rady NAÚ, místopředsedou Tomáš Fliegl, dále se členy Rady stali na stejné období Iva SteinhauserováJosef Salač. Do konce srpna 2026 byl jmenován členem Rady Jiří Lach, do konce srpna 2024 Rikard von Unge a na dvouleté funkční období byl za zástupce studentů v Radě jmenován Michal Farník. Členem Přezkumné komise NAÚ se stal dosavadní předseda Rady Ivan Barančík.

Z 15 členů Rady, která je výkonným orgánem Akreditačního úřadu, končí letos v srpnu mandát šesti členům, a to Ivanu Barančíkovi, Tomáši Jelínkovi, Martinu Mackovi, Jaroslavu Petrovi, Tomáši Knozovi a Michalu Zimovi.

„Děkuji všem členům a členkám Rady Akreditačního úřadu za dosavadní práci. Byl bych rád, kdyby Národní akreditační úřad dále rozvíjel priority, kvůli kterým bylo zřízen, což je nezávislost a nestrannost rozhodování. Jeho činnost by také měla být v čím dál větší míře zaměřena na výstupy a výsledky činnosti vysokých škol, nejen na vstupy vzdělávací činnosti. Úřad by měl aktivně přispívat ke kvalitě té nejdůležitější služby vysokých škol, a to ke vzdělávání a rozvoji studentů, a dohlížet na transparentní a spolehlivé hodnocení a testování studentů a na bezpečnost vysokoškolského prostředí bez jakýchkoliv forem diskriminace,“ uvedl při jmenování nových členů Rady ministr školství Vladimír Balaš.

Národní akreditační úřad pro vysoké školství je nezávislý úřad, který rozhoduje o akreditacích studijních programů, institucionálních akreditacích pro oblasti vzdělávání a akreditacích habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Dále vykonává kontrolu dodržování právních předpisů při uskutečňování akreditovaných činností a provádí vnější hodnocení vzdělávací činnosti, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností vysokých škol.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy