facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Motivační složka podpory vysokých škol na roky 2021-2025

18. 5. 2021
Motivační složka podpory vysokých škol na roky 2021-2025

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo na základě výsledků kompletního hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol podle Metodiky 2017+ maximální výši motivační části institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) v letech 2021–2025, o kterou bude vysokým školám navýšena již poskytnutá stabilizační část podpory.

money

Zvýšení institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2021–2025 bude provedeno postupem podle rozpočtových pravidel na základě žádosti příjemce podpory o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na léta 2021–2025 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Nárok na motivační složku rozpočtu získalo celkem 30 vysokých škol. Největší podíl má tato složka u vysokých škol hodnocených stupněm „A – Vynikající“, tedy konkrétně Českého vysokého učení technického v Praze, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého v Olomouci a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Těmto školám ministerstvo navýšilo roční podporu o 23 %, přičemž v absolutních částkách nejvíce, bezmála dvě miliardy korun, takto v příštích pěti letech získá Univerzita Karlova.

Školy, které byly hodnoceny stupněm „B – Velmi dobrá“, tedy Česká zemědělská univerzita v Praze, Ostravská univerzita, Univerzita Pardubice, Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, Vysoké učení technické v Brně a Západočeská univerzita v Plzni, mohou každý rok získat v motivační složce o 21 % více institucionálních prostředků. Největší absolutní částku, přes 450 milionů, v této skupině získalo Vysoké učení technické v Brně.

Celkem 13 vysokých škol bylo hodnoceno stupněm „C – Průměrná“. Tyto školy získají v motivační složce na příštích pět let o 20 % vyšší rozpočet. Poslední skupina, školy hodnocené jako „D – Podprůměrná“, mají nárok na 19% navýšení motivační složky rozpočtu.

Kompletní seznam vysokých škol, které mohou požádat o zvýšení podpory na DKRVO na léta 2021–2025 s navýšením v roce 2021 a v příštích pěti letech, najdete zde. Vzor žádosti, jejíž součástí je i případná žádost o přerozdělení prostředků splátky podpory poskytnuté v roce 2021, jsou k dispozici na webu ministerstva.

Žádost o změnu rozhodnutí se zasílá nejpozději do 31. května 2021 odboru podpory vysokých škol a výzkumu ministerstva prostřednictvím datové schránky.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT