facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Na předsedu Výzkumné rady TA ČR byl navržen Martin Fusek

21. 9. 2018
Na předsedu Výzkumné rady TA ČR byl navržen Martin Fusek

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) měla na svém 338. zasedání dne 21. září 2018 mimo jiné na programu nominaci nových členů Výzkumné rady Technologické agentury ČR. Na pozici jejího předsedy byl navržen Martin Fusek. Jeho nominaci musí nyní potvrdit vláda.

Výzkumná rada (VR) je koncepčním orgánem TA ČR, který zejména navrhuje předsednictvu TA ČR ustavení a zaměření odborných poradních orgánů, vyjadřuje se k programům aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhodnocuje odbornou úroveň TA ČR a navrhuje potřebná opatření. VR TA ČR má 12 členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Dne 7. října 2018 končí 2. funkční období 9 členům či členkám Výzkumné rady Technologické agentury České republiky včetně jejího předsedy. Tím byl pro další funkční období dnes navržen Martin Fusek, který v minulém období působil jako její místopředseda. Martin Fusek je zástupcem ředitele pro strategický rozvoj na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (UOCHB).

"Děkuji všem za důvěru a jsem rád, že volbou byla zachována určitá kontinuita, ale současně došlo ke změně. Budu se snažit, aby Technologická agentura i nadále dobře fungovala a plnila své cíle", komentoval pro portál Vědavýzkum.cz své navržení Martin Fusek.   

Za akademickou sféru byli dále na členy Výzkumné rady navrženi Petr Zuna a dosavadní předseda Vladimír Mařík. Za rezorty průmyslu a obchodu, životního prostředí a dopravy byli nominováni Martin Frélich, Miroslav HavránekTomáš Apeltauer a za podnikatelský sektor Jan Džugan, Miroslav Václavík a Jan Kleidienst. Stávajícími členy Výzkumné rady, kteří ve funkci zůstávají, jsou Jan Hajič, Tomáš Kruml a Kamila Vávrová.

Rada dále projednávala Informaci o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace, nebo připravovanou novelu zákona č. 130/2002 Sb. Probírala také postup Implementace Metodiky 2017. Zprávy z Hodnocení za rok 2017+ byly kompletně zveřejněny na začátku září, aktuálně se připravuje hodnocení v modulech M3, M4 a M5. V souvislosti s ním se bude 2. října konat další konference, tentokrát v Plzni.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

 


Nominace na členy a předsedu Výzkumné rady TA ČR potvrdila vláda na svém jednání dne 10. října 2018.