facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Národní inovační fond zřejmě nevznikne

9. 3. 2018
Národní inovační fond zřejmě nevznikne

Přípravy investiční společnosti, která měla podporovat projekty komercializace výzkumu a vývoje a začínající inovativní firmy, trvaly několik let. V lednu jsme informovali o vyhlášení výběrového řízení na vedoucí osoby a členy jejího představenstva. Nyní to ale vypadá, že projekt, alespoň v původní podobě, spadl pod stůl.

Již v říjnu roku 2015 schválila vláda jednomyslně vznik Národního inovačního fondu (NIF), investiční společnosti, která měla poskytovat kapitálové investice z finančních prostředků strukturálních fondů Evropské unie, později případně z prostředků státního rozpočtu. Měla podporovat projekty komercializace výzkumu a vývoje a začínající inovativní firmy s potenciálem rychlého růstu, které mají ztížený přístup ke komerčnímu financování. Důležitou cílovou skupinou měly být spin-off firmy vysokých škol a výzkumných organizací.

Podobný nástroj již v minulosti vytvořily okolní státy jako Slovensko, Polsko či Maďarsko. V České republice měla být podle původního plánu činnost NIF zahájena do roku 2017, spuštění ale nabralo zpoždění. V souvislost s plánovaným vznikem společnosti vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v lednu tohoto roku výběrové řízení na vedoucí osoby a členy představenstva Národní inovačního fondu.

Podle zdroje redakce Vědavýzkum.cz však byl projekt Národního inovačního fondu z rozhodnutí předsedy vlády nyní ukončen. To potvrzuje i včerejší reakce ze strany Svazu průmyslu a dopravy ČR: „Po mnoha letech příprav a investování nemalého finančního i intelektuálního kapitálu je projekt Národního inovačního fondu (NIF) Ministerstvem průmyslu a obchodu zrušen. A to i přesto, že měl projekt NIF, který by byl financován s využitím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, dlouhodobě širokou podporu nejen podnikatelského sektoru,“ uvádí tisková zpráva SP ČR.

Podle ředitele Sekce hospodářské politiky SP ČR Bohuslava Čížka by podpora tímto směrem byla žádoucí a smysluplná. „Svaz chápe, že situace MPO jako „investora“ je i s ohledem na zkušenosti konkurentů, soukromých fondů, složitá. Riziková je jak ve smyslu kvalifikovanosti, tak ve smyslu správné volby investic. SP ČR doufá, že prostředky z OP PIK pro podporu zmíněných oblastí budou využity jinou cestou, např. prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, jak uvádí samo MPO,“ dodává Čížek. Otázkou však zůstává, nakolik by bylo v této variantě možné cílit na projekty v seed fázi a v akademické a veřejné vědeckovýzkumné sféře.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MPO, SP ČR, redakce