facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Návrh na člena Komise pro hodnocení výzkumných organizací

11. 7. 2021
Návrh na člena Komise pro hodnocení výzkumných organizací

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vyzývá k podávání návrhů na jednoho člena Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů z oblasti technického aplikovaného výzkumu.

Do poradních orgánů Rady jsou jmenovány významné osobnosti výzkumu, vývoje a inovací s širokým přehledem o této oblasti a o potřebách společnosti. Členové poradních orgánů jsou jmenováni a odvoláváni předsedou Rady na návrh Rady podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Členství je neslučitelné se současným členstvím v předsednictvu Akademické rady Akademie věd České republiky, v předsednictvu Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky.

Funkce člena poradních orgánů Rady je veřejnou funkcí a nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Funkční období je čtyřleté, člen může být jmenován nejvýše na dvě po sobě následující funkční období.

Jeden navrhovatel může navrhnout nejvýše dva kandidáty z oblasti technického aplikovaného výzkumu. Nominace by měly být genderově vyvážené.

Návrhy na kandidáty do KHV mohou podávat:

 • výzkumné organizace,
 • členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Platná nominace kandidáta obsahuje:

 • jméno, příjmení, akademické hodnosti a vědecké tituly nominované osobnosti,
 • odkaz na používaný identifikátor vědce (ORCID/ResearcherID/Publons...),
 • vyznačení oboru (FORD) a podoboru (DETAILED FORD) působnosti nominované osobnosti, klíčová slova charakterizující její specializaci,
 • 5 TOP výsledků z oblasti aplikovaného výzkumu a orientační údaje o počtu a charakteru publikačních a aplikačních výsledků (např. počet publikací indexovaných ve WoS, h-index, počet a struktura aplikovaných výsledků indexovaných v RIV, vedení projektů základního a aplikovaného výzkumu /databáze CEP/ apod.),
 • identifikaci subjektů, s nimiž má nebo v uplynulých třech letech měla nominovaná osobnost uzavřen pracovně právní vztah,
 • stručné odborné CV,
 • souhlas nominované osoby s nominací, její kontaktní údaje, identifikaci navrhovatele.

Nominace je možné podávat (lze zvolit jednu z možností):

 • prostřednictvím předepsaných formulářů ve formátu excel - na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • elektronicky prostřednictvím ISDS datové schránky na id datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33,
 • v listinné podobě na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Lhůta pro doručení návrhů končí dne 31. července 2021.

 

Zdroj: RVVI