facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v ČR v roce 2015

5. 4. 2017
Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v ČR v roce 2015

V roce 2015 směřoval do soukromých podniků nejnižší podíl veřejných zdrojů určených k financování VaV za posledních 11 let. Celková výše nepřímé (daňové) veřejné podpory se však meziročně zvýšila o 11,5 %.

Český statistický úřad zveřejnil data o nepřímé veřejné podpoře výzkumu a vývoje v České republice v roce 2015.

Celková veřejná podpora VaV v soukromých podnicích

V roce 2015 se v České republice vynaložilo na výzkum a vývoj celkem 88,7 mld. Kč, z toho soukromé podniky vydaly více než polovinu této částky (46 mld. Kč). Český stát přispěl na podporu výzkumu a vývoje formou přímé i nepřímé veřejné podpory celkem 31,1 mld. Kč.

Soukromé podniky získaly z této částky necelou pětinu, tedy 5,7 mld. Kč. Téměř dvě třetiny (3,2 mld. Kč) připadly na přímou veřejnou podporu a více než třetina (2,5 mld. Kč) na podporu nepřímou, tzn. podporu získanou formou daňových odpočtů výdajů na VaV od základu daně z příjmů. Zahraniční veřejná podpora (zejména z veřejných fondů EU) dosáhla u soukromých podniků 1,5 mld. Kč. V souhrnu soukromé podniky získaly v roce 2015 na VaV ze všech veřejných zdrojů prostřednictvím přímé a nepřímé veřejné podpory VaV 7,2 mld. Kč.

V roce 2015 směřovalo do soukromých podniků 16,1 % celkového objemu veřejných zdrojů (domácích i zahraničních) určených na financování VaV v České republice. Jde o nejnižší podíl za posledních 11 let.

Nepřímá veřejná podpora VaV v soukromých podnicích

Od roku 2005, kdy byla zavedena nepřímá veřejná podpora VaV, rostl počet soukromých podniků, které se rozhodly v souvislosti s realizací svých výzkumných a vývojových projektů využít daňové podpory VaV. V roce 2005 využilo odečet výdajů na VaV celkem 454 podniků. Oproti tomu v roce 2015 jich bylo již 1 306, tedy téměř trojnásobek. Tempo růstu počtu subjektů však v roce 2015 oproti předchozím letům výrazně zpomalilo na 3,3 %.

S narůstajícím počtem podniků využívajících nepřímou veřejnou podporu VaV rostly souhrnné odečtené výdaje na VaV. V roce 2015 dosáhly odečtené výdaje 13,3 mld. Při dané sazbě daně právnických osob činila celková výše nepřímé veřejné podpory VaV 2,5 mld. Kč, což oproti roku 2014 představuje nárůst o 11,5 %.

Mezi soukromými podniky, které v roce 2015 uplatnily daňový odpočet výdajů na VaV, tímto způsobem ušetřilo sedmdesát procent méně než milion korun. Tato skutečnost souvisí i s tím, že v České republice více než polovina z podniků provádějících VaV za tuto činnost utratila v roce 2015 méně než 5 mil. Kč. Naopak nepřímou veřejnou podporu VaV přesahující 10 mil. Kč získala díky této možnosti jen 3 % (39) soukromých podniků.

Z celkového počtu 1306 podniků uplatňujících v roce 2015 daňový odečet výdajů na VaV jich téměř dvě třetiny působilo ve zpracovatelském průmyslu (785). Daňová podpora VaV je také důležitá pro soukromé podniky působící v oblasti informačních a komunikačních činností (161) oblasti profesních, vědeckých a technických činností (151).

Další statistické údaje o nepřímé podpoře na VaV v letech 2011-2015 v třídění podle oborů, krajů či velikosti podniku naleznete ve zprávě Českého statistického úřadu.

 

Zdroj: ČSÚ