Vytisknout tuto stránku

Nová Inovační strategie má přinést víc prostředků i lepší koordinaci

24. 1. 2019
Nová Inovační strategie má přinést víc prostředků i lepší koordinaci

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) pod vedením premiéra Andreje Babiše schválila ve středu 23. ledna 2019 na pravidelném zasedání klíčový dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030. Ten by měl pomoci Česko zařadit mezi nejinovativnější země Evropy.

Dokument, který RVVI zpracovala ve spolupráci s odborníky z řad podnikatelů, vědců, akademiků a zástupců veřejné správy, vytyčuje nové priority ve směřování českého výzkumu, vývoje a inovací. Na vypracování strategie se mimo jiné podílela předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima či předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka. Celkem šlo o více než 30 lidí napříč vědeckými i podnikatelskými oblastmi.

„Disponujeme mimořádným znalostním potenciálem, jsme technologicky orientovanou zemí a splňujeme nejpřísnější ekonomická kritéria. Kdy jindy se pustit do takto odvážných změn než v době, kdy patříme mezi nejstabilnější ekonomiky v Evropě, kdy naše podniky dosahují rekordních výsledků a naši vědci získávají ve světě stále větší respekt,“ uvedl k záměru Inovační strategie na tiskové konference premiér Andrej Babiš.

Naplňování tohoto rámcového strategického plánu bude v přímé gesci předsedy vlády, a to právě prostřednictvím vládní RVVI. „Čeká nás nesmírně náročná práce, jsem ale přesvědčen, že společnými silami posuneme opět naší zemi tam, kam kdysi patřila,“ dodává premiér. Do roku 2030 by totiž celkové výdaje na výzkum, vývoj a inovace v Česku měly dosáhnout hranice tří procent HDP.

Také místopředseda RVVI Petr Dvořák, který je zároveň profesorem molekulární biologie a genetiky a prorektorem na Masarykově univerzitě, se dívá na přínosy nové strategie velmi optimisticky. „Dokonce i vědci, kteří bývají tradičně skeptičtí, říkali, že je to první materiál tohoto druhu, z něhož je vidět, že k něčemu povede,“ prohlásil na tiskové konference a zdůraznil, že všichni členové Rady nový dokument uvítali.

Inovační strategie ČR se sestává z devíti strategických pilířů. Jsou jimi oblasti: „Financování a hodnocení výzkumu a vývoje“, „Inovační a výzkumná centra“, „Národní start-up a spin-off prostředí“, „Polytechnické vzdělávání“, „Digitalizace“, „Mobilita a stavební prostředí“, „Ochrana duševního vlastnictví“, „Chytré investice“ a „Chytrý marketing“. Součástí strategie je i zavedení nové značky Czech Republic: The Country For The Future.

NZ6 4312

Členové Rady představili novou značku a logo, kterými se bude Česko propagovat v zahraničí

Každý pilíř do budoucna formuluje rámcové cíle a nástroje převážně legislativního charakteru vedoucí k jejich naplnění. Po schválení strategie bude následovat pro každý pilíř detailní akční plán, který bude ročně aktualizován a v pravidelných intervalech kontrolován RVVI. Každý pilíř má také svého institucionálního garanta, obvykle na úrovni ministerstva, a současně je stanovena i konkrétní manažerská odpovědnost.

Inovační strategie má podpořit například zvýšení výdajů na výzkum a vývoj, zejména v oblasti umělé inteligence. Důraz bude také kladen na posílení ochrany duševního vlastnictví, podporu českých spin-offů, start-upů i inovačních center. Mělo by také dojít k reformně stavebního práva, která umožní urychlit schvalovací procesy a realizovat výstavbu potřebných infrastruktur v krátším čase.

„Od počátku jsme se drželi toho, že strategie musí být nadčasová, nadresortní a apolitická. Cílem nebylo bourat nebo jenom měnit, ale koncentrovat rozhodující inovativní činnosti pod jednu střechu a doplnit je těmi, které tu prokazatelně chybí, nebo se nerozvíjejí. Od počátku jsme se přitom konfrontovali s mezinárodním prostředím, inspirovaly nás země, jako jsou Švýcarsko, Finsko, Švédsko nebo Dánsko. Země, které se díky masivní podpoře výzkumu a inovací zařadily do absolutní světové špičky,“ zdůraznil místopředseda RVVI Karel Havlíček, který zároveň autorský kolektiv koordinuje.

NZ6 4361

Místopředseda RVVI Karel Havlíček

Součástí strategie je i uvedení nové značky Czech Republic: The Country For The Future. „Pokud k nám chceme přilákat nejschopnější inovátory a udržet zde schopné mladé lidi, nevystačíme už jen s bohatou minulostí, ale musíme jim nabídnout rovněž perspektivní budoucnost,“ vysvětlil Karel Havlíček. Novou značku prezentoval premiér Andrej Babiš už během své cesty po Asii, nyní jí plánuje intenzivně propagovat i na ekonomickém fóru v Davosu či na své cestě do Izraele.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Úřad vlády ČR, Akademie věd ČR