facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Význam foresightu v politice výzkumu a inovací

19. 10. 2017
Význam foresightu v politice výzkumu a inovací

Evropská komise zveřejnila zprávu expertní skupiny SFR I (Horizon 2020 Experts Group on Strategic Foresight for R&I Policy) o významu foresightu v evropské politice výzkumu, vývoje a inovací, zejména při přípravě nového rámcového programu.

Na činnosti této expertní skupiny se podílel také český odborník, Michal Pazour, vedoucí Strategických studií Technologického centra AV ČR. Zveřejněná studie zdůrazňuje, že foresight by měl být vnímán jako standardní proces využívaný při tvorbě politiky na evropské i národní úrovni. Měl by sloužit k rozšíření perspektivy tvůrců politik, k zohlednění dlouhodobých transformačních trendů při přípravě strategií a k zahrnutí názorů a pohledů různých aktérů výzkumného a inovačního systému. 

Studie přináší tři konkrétní návrhy, které by měly přispět k posílení významu foresightu v evropské politice výzkumu a inovací:

  • zavedení mechanismu rychlých odpovědí na aktuální otázky,
  • posílení tzv. inkluzivního foresightu,
  • vytvoření funkční sítě pro strategický foresight.

Celá zpráva včetně podkladových studií je ke stažení zde.

Technologické centrum také v březnu vydalo publikaci, která se zabývá metodami foresightu, jako nástroje pro podporu strategického rozhodování v procesu tvorby veřejných politik (více zde).

Zdroj: Technologické centrum AV ČR