facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Perspektivy české vědy

28. 10. 2018
Perspektivy české vědy

Jedinečný průzkum přináší pohled vědců a vědeckých manažerů na české výzkumné prostředí. Zjišťuje, jaké jsou pracovní podmínky, potřeby a zkušenosti českých vědců, zda je Česká republika atraktivní pro zahraniční vědce, nebo jaké jsou priority a dlouhodobá vize české výzkumné politiky.

Je Česká republika atraktivní pro vědce? Co je motivuje k tomu dělat vědu v ČR? Jak obtížné je založit a rozvíjet vlastní nezávislou výzkumnou skupinu? Jaké mají vědci v Česku pracovní podmínky pro vědu? Jaké služby, jakou podporu nabízí a zajišťují vědcům tuzemské výzkumné instituce? Nakolik jsou mezinárodní? Jaké zkušenosti získali naši vědci v zahraničí? A jak česká vláda pomáhá zvyšovat mezinárodní konkurenceschopnost české vědy? Jak usilujeme o vědeckou kvalitu? Jaké jsou nejdůležitější výzvy českého výzkumného prostoru? Jak je dnes vlastně česká věda konkurenceschopná a úspěšná?

Nejen na tyto otázky odpovídá zpráva, která poskytuje první ucelený pohled vědců a vědeckých manažerů na český výzkumný prostor. Do průzkumu mapujícího aktuální stav, silné a slabé stránky vědy v ČR se zapojilo 80 vědců a 25 vědeckých manažerů. Průzkum ukázal zájem nově příchozích vědců sdílet své mezinárodní zkušenosti a rozvíjet systém podpory vědy v ČR. Na druhé straně zaznamenal nezájem představitelů českých výzkumných institucí diskutovat potřeby vědců a formulovat konkrétní kroky pro zkvalitnění fungování českého výzkumného prostoru.

Celou zprávu si můžete stáhnout zde.

Diskusní kulatý stůl o Perspektivách české vědy se uskuteční v pátek 7. prosince 2018 ve vědeckém kampusu Biologického centra AV ČR a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zapojte se do rozvoje českého výzkumného prostoru. Registrujte se včas, kapacita je omezená.

PŘÍMÝ PŘENOS Z KONFERENCE SLEDUJTE ZDE

Bez názvu

 

Zdroj: Biologické centrum AV ČR a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích