facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Premiér Sobotka odpověděl rektorovi UK ohledně "stotřicítky"

7. 11. 2016
Premiér Sobotka odpověděl rektorovi UK ohledně "stotřicítky"

Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpověděl rektorovi Univerzity Karlovy na dopis, ve kterém ho Tomáš Zima upozorňoval na nejasnosti ohledně přijaté novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

Předseda vlády v odpovědi datované 31. 10. 2016 konstatuje, že nesdílí obavy rektora UK a předsedy České konference rektorů o problematickém výkladu částí, které se týkají uznatelnosti způsobilých nákladů. Současně potvrzuje, že Úřad vlády a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy by měly ve vzájemné spolupráci zahájit práci na novele příslušných ustanovení zákona. Novela by měla vycházet z principů výkladu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace. Závěrem svého dopisu předseda vlády informuje, že "pro přechodné období do schválení novely se obě strany shodly, že zmíňovaný výklad bude vydán jako oficiální společné stanovisko".