facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v roce 2016

4. 1. 2018
Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v roce 2016

Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj dosáhly v roce 2016 částky bezmála 28 mld. korun a tvořily tak druhý největší zdroj financování výzkumu v ČR. Nejvíce prostředků u nás dlouhodobě vynakládá podnikatelský sektor. Český statistický úřad (ČSÚ) vydal na konci minulého roku publikaci o přímé veřejné podpoře výzkumu a vývoje.

Jak je vidět z grafu níže, ve srovnání s předchozím rokem vzrostla v roce 2016 přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v ČR o pouhých 0,6 %. V dlouhodobém časovém horizontu je však nárůst výdajů patrný. Výdaje na VaV ze státního rozpočtu vyjádřené v běžných cenách byly v roce 2016 o více než třetinu vyšší než před deseti lety. V roce 2007 činily pouze 20,5 mld. Kč.

graf výdaje SR na vav

Zdroj: ČSÚ 2017

Uvedená částka výdajů v roce 2016 ve vztahu k hrubému domácímu produktu odpovídala 0,59 %. V roce 2015 byl podíl přímých výdajů na HDP 0,61 %.

Na celkových výdajích státního rozpočtu se výdaje na výzkum a vývoj v roce 2016 podílely 2,29 %. Ve schválené verzi státního rozpočtu ČR na rok 2016 se počítalo s částkou státní rozpočtové podpory ve výši 29,1 mld. Kč. Skutečné čerpání bylo ale nakonec nižší než sválené zákonem o státním rozpočtu, a to o 1,1 mld. Kč (3,8 %). Hlavním důvodem bylo nižší spolufinancování projektů VaV z operačních programů pro období 2014 až 2020, zejména pak těch v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). V roce 2016 nebyly vyhlášeny žádné výzvy pro projekty VaV v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Státní rozpočtové výdaje na VaV podle typu financování

I když v posledních pěti letech díky projektům z operačních programů vzrostl podíl účelové podpory na úkor institucionálního financování, v roce 2016 po skončení čerpání prostředků z operačních programů pro období 2007 až 2014 došlo k vyrovnání podílu účelového a institucionálního financování, a to díky poklesu účelového financování. Na obě formy financování VaV bylo v roce 2016 rozděleno shodně 14 mld. Kč. Za posledních deset let se účelová podpora VaV ze státního rozpočtu zvýšila téměř o dvě třetiny.

graf výdaje SR podle typu

Zdroj: ČSÚ 2017

Celou publikaci Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice 2016 naleznete zde.

O tom, že celkové výdaje na výzkum a vývoj v roce 2016 meziročně poklesly o 10 %, jsme psali již v listopadu minulého roku zde. V prosinci 2017 nově zvolená Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila a prezident již také podepsal státní rozpočet na rok 2018. V něm jsou plánovány rekordní výdaje na výzkum a vývoj ve výši 35,6 mld. Kč. Ve třetím čtení byla navíc pro oblast VaV navrhována řada pozměňovacích návrhů, žádný z nich však nakonec nebyl přijat.

 

 

Zdroj: ČSÚ

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)