facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Příprava Metodiky 2017+ pro vysoké školy

15. 11. 2018
Příprava Metodiky 2017+ pro vysoké školy

Na program jednání Vlády ČR ve středu 14. listopadu 2018 předložil předseda vlády pro informaci materiál, který se týkal Metodiky 2017+ v segmentu vysokých škol. Pilotní fáze by měla proběhnout v příštím roce, naostro se začne hodnotit v roce 2020.

Metodika 2017+, celým názvem Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, byla schválena usnesením vlády dne 8. 2. 2017. Část Metodiky 2017+ bude prováděna centrálně a jednotně pro všechny výzkumné organizace, část bude v gesci poskytovatelů a bude přizpůsobena specifickým potřebám Akademie věd ČR (která již dlouhodobě a úspěšně provádí svoji fázi II hodnocení), vysokých škol, nebo resortních výzkumných ústavů. Pracovní skupina při Radě pro výzkum, vývoj a inovace a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) postupně zpracovává detailní metodiku a připravuje proces implementace pro segment vysokých škol. Návrhy jsou průběžně projednávány se všemi aktéry včetně Rady vysokých škol a České konference rektorů.

Materiál, který byl předložen vládě, se týká výhradně modulů 3 až 5 – tj. společenská relevance, viabilita (výzkumné prostředí) a strategie a koncepce. Hodnocení Modulů 1 a  2 (kvalita vybraných výsledkůvýkonnost výzkumu) provádí centrálně Úřad vlády. Předložený materiál počítá s tím, že v roce 2019 proběhne pilotní ověření sběru dat na vybraných vysokých školách, metodika se vyladí a první hodnocení bude provedeno v roce 2020. Dále se předpokládá, že v zájmu snižování administrativní zátěže dojde ke sjednocení forem a definic v různých dokumentech, které musí vysoké školy vytvářet – například zprávě o činnosti, zprávě o hospodaření, strategickém záměru vysoké školy či podkladech pro Národní akreditační úřad.

Podle Petra Dvořáka, místopředsedy RVVI a prorektora Masarykovy univerzity, by pilotní ověření, v rámci kterého by měly být odstraněny případné nedostatky, mělo proběhnout do konce léta příštího roku na Univerzitě Karlově, Masarykově univerzitě a Univerzitě Palackého v Olomouci. A vše bude detailně konzultováno s technicky zaměřenými a jinými vysokými školami, tak aby to vyhovovalo všem. Petr Dvořák považuje za naprosto zásadní to, že si vysoká škola bude moci provést hodnocení v rámci modulu 3 až 5 ve vlastní režii na základě připravené a akreditované metodiky a výsledky odevzdat MŠMT. Takový způsob provedení by měl být skutečným formativním a pomáhajícím hodnocením a ne administrativním „cvičením“.

„Vysoké školy budou mít možnost si celý proces hodnocení samy zorganizovat s povinnou účastí zahraničních odborníků. Každý zkušenější vědec ví, že když je hodnotitelem skutečně renomovaný odborník, dokáže být velmi kritický a vysoké škole poskytnout cenou zpětnou vazbu, i když se třeba s někým na dané škole zná“, dodává Petr Dvořák.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)