Vytisknout tuto stránku

Přístup k evropským financím by se měl po roce 2020 zjednodušit

20. 7. 2017
Přístup k evropským financím by se měl po roce 2020 zjednodušit

I přes pozitivní dopady současné kohezní politiky Evropské unie je přístup k Evropským strukturálním a investičním fondům (ESIF) příliš složitý a nesnadný – alespoň tak zní hlavní závěry zprávy skupiny na vysoké úrovni. Hlavní doporučení je snížit po roce 2020 administrativní zátěž.

Skupina na vysoké úrovni, jejímž úkolem je sledovat zjednodušení administrativní zátěže pro příjemce prostředků z evropských strukturální a investičních fondů, zveřejnila 11. 7. 2017 závěrečná doporučení ke zjednodušení kohezní politiky po roce 2020. V ní pak konstatuje, že současný objem pravidel není snadno přístupný ani pro orgány místní samosprávy, ani pro podniky, které by chtěly žádat o prostředky z fondů EU. Tyto materiály dnes zahrnují přes pět set stránek regulací a přes šest tisíc stránek doporučení jak postupovat.

Skupina na vysoké úrovni proto jednoznačně doporučuje radikálně zjednodušit jak regulace, tak prováděcí doporučení. Obdobné návrhy se vztahují také k nadbytečným kontrolám podávaných návrhů, které by měly být soustředěny pouze na národní úroveň.

Problémem jsou také odlišné programy podpory, které mají sice podobné cíle, ale jejich administrativní procedury jsou natolik odlišné, že neumožní efektivní společné působení. Administrativní zjednodušení by mohlo bránit duplikacím či tříštění prostředků z evropských zdrojů. Cíle jednotlivých programů, jako je vytváření dalších pracovních příležitostí, podpora malých a středních firem či zvyšování konkurenceschopnosti, by tak mohly být naplňovány úspěšněji.

Klíčová doporučení jsou k dispozici zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Evropská komise