facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Proběhlo 72. zasedání ESFRI

25. 6. 2020
Proběhlo 72. zasedání ESFRI

Ve dnech 16. až 17. června se uskutečnilo už 72. zasedání Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), letos kvůli pandemickým opatřením virtuálně prostřednictvím videokonference.

ESFRI zasedání

Hlavními tématy jednání byla prezentace aktivit ESFRI, které jsou rozvíjeny v reakci na pandemii nového druhu koronaviru SARS-CoV-2 a jím vyvolávaného onemocnění Covid-19, a diskuze nad aktualizací Cestovní mapy ESFRI pro rok 2021.

Dalším tématem byla prioritní opatření, která by měla přinést praktickou implementaci vize Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) pro rozvoj evropského výzkumně-infrastrukturního ekosystému po roce 2020 a v závěru zasedání byl prodloužen mandát Jana Hrušáka jako předsedy ESFRI a mandát členů výkonného výboru ESFRIpředsedů strategických pracovních skupin ESFRI do konce prosince 2021.

Evropské výzkumné infrastruktury v boji s pandemií SARS-CoV-2 / Covid-19

V úvodu zasedání představil předseda ESFRI Jan Hrušák opatření, kterými ESFRI zareagovalo na pandemickou nákazu SARS-CoV-2 / Covid-19. V této souvislosti vytvořilo ESFRI speciální webové stránky, shrnující servisy nabízené evropskými a národními výzkumnými infrastruktury pro realizaci studií souvisejících s vývojem diagnostiky, léčiv a vakcín proti SARS-CoV-2 / Covid-19 a všech dalších výzkumů, jejichž účelem je zmírnit socioekonomické dopady pandemie. ESFRI tak významným způsobem přispívá k naplňování Akčního plánu ERAvsCorona, který byl za účelem okamžité mobilizace evropských výzkumných a inovačních kapacit připraven Evropskou komisí a členskými státy EU, a přináší také 10 prioritních opatření, jimiž stakeholdeři Evropského výzkumného prostoru reagují na pandemii.

Aktualizace Cestovní mapy ESFRI 2021

Na jednání ESFRI byly dále představeny výstupy monitoringu implementační fáze evropských výzkumných infrastruktur ACTRIS, DANUBIUS, EMPHASIS, E-RIHS, ESTKM3Net. Tyto projekty evropských výzkumných infrastruktur byly zařazeny na Cestovní mapu ESFRI v roce 2016.

Při aktualizaci Cestovní mapy ESFRI přitom probíhá posouzení, jakým způsobem pokročily ve své implementaci s tím, že pokud projekt naplní uspokojivým způsobem všechna potřebná kritéria, je ESFRI zařazen mezi tzv. „ESFRI Landmarks“, což jsou úspěšně implementované projekty evropských výzkumných infrastruktur, které vedou ke zdárné realizaci jejich vědeckých, technických a manažerských konceptů.

Implementace Bílé knihy ESFRI

Stěžejním bodem druhého dne zasedání byla diskuze ohledně praktické implementace vize ESFRI v souvislosti s rozvojem evropského výzkumně-infrastrukturního ekosystému v inovovaném konceptu Evropského výzkumného prostoru po roce 2020, vycházející z publikace ESFRI White Paper 2020: Making Science Happen – A New Ambition for Research Infrastructures in the European Research Area. Účastníci zasedání dále probírali otázky eventuálních dopadů pandemické krize SARS-CoV-2 / Covid-19 na ekosystém evropských výzkumných infrastruktur, a také potenciál mnohem užšího sepětí výzkumně-infrastrukturní politiky se sektorovými politikami či problematiku komunikace a organizačního uspořádání ESFRI v nadcházejícím období.

Konference ICRI se uskuteční až v roce 2021

V průběhu zasedání ESFRI pak bylo oznámeno, že mezinárodní konference ICRI (International Conference on Research Infrastructures), která se měla uskutečnit v kanadské Ottawě v říjnu tohoto roku, proběhne z důvodu pandemických opatření 2. až 4. června 2021.

 

Zdroj: MŠMT