Vytisknout tuto stránku

Program COST má pozitivní dopad na kariéru, hodnotí výzkumníci

11. 1. 2020
Program COST má pozitivní dopad na kariéru, hodnotí výzkumníci

Nová studie zkoumala dopady účasti výzkumníků v evropském programu COST. Ten propojuje vědce a badatele v evropském výzkumném prostoru a v českém prostředí je velmi oblíbený. Ze studie vyplynulo, že účast na takových programech má velmi pozitivní dopad na vědeckou kariéru.

cost

Společnost Erdyn a Zentrum für Soziale Innovation na základě iniciativy Evropské unie vydalo studii o dopadech a účinnosti programu COST na vědecké kariéry účastníků. Program COST je založen na multilaterální mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, která se zaměřuje na podporu setkávání vědců. Financování COST má za cíl doplnit národní fondy pro výzkum, neboť jsou určeny výhradně na pokrytí činností v oblasti spolupráce, jako jsou workshopy, konference, setkání pracovních skupin, vzdělávací školy, krátkodobé vědecké mise a činnosti v oblasti šíření informací a komunikačních aktivit. Samotný výzkum je posléze podporován na národní úrovni.

V českém prostředí je program COST mezi výzkumníky ve značné oblibě. Čeští vědečtí pracovníci byli v posledních letech zastoupeni ve více než 70 % všech Akcí COST a za období 2012-2017 participovali v celkem 2058 koordinovaných výzkumných projektech. V aktivitách hrazených v rámci COST tak bylo podpořeno více než 3000 českých účastníků, z nichž více než třetinu tvoří mladí vědečtí pracovníci.

Z aktuální studie, která byla založena na 4491 odpovědích prostřednictvím dotazníků od účastníků programu a na 30 rozhovorech, vyplývá, že účast v programech COST má pozitivní dopady na kariéry výzkumníků a badatelů. V dotazníku 38,3 % účastníků odpovědělo, že účast v COST měla velmi pozitivní dopad na jejich akademickou kariéru, dalších 50,2 % respondentů konstatovalo, že účast měla pozitivní nebo spíše pozitivní dopad na jejich profesní dráhy. Z rozhovorů ovšem vyplynulo, že přestože účast v programech COST podpořila vědce v jejich kariéře, nejednalo se o rozhodující faktor a jde tak o spíše nepřímé pozitivní dopady – napomáhá navázat nové kontakty, rozvíjí mezinárodní spolupráci a posiluje jejich osobní prestiž.

Účast na programu COST pomáhá některým výzkumníkům více než ostatním. Zvlášť přínosná je pro mladé výzkumníky, výzkumnice-ženy a vědce a badatele z výzkumně méně výkonných zemí. Pro účastníky z výzkumně méně výkonných zemí také platí, že mají tendenci účastnit se programu COST bez předchozích napojení na mezinárodní výzkumnou komunitu. Může tak jít o první krok k větší internacionalizaci jejich výzkumné činnosti.

Na programu COST účastníci nejvíce oceňují možnost navazování nových kontaktů (59,3 % dotázaných), setkávání a odborné konference (57,9 %), krátkodobé vědecké mise (short-term scientific mission, 49,4 %) a nové možnosti profesionální spolupráce (36,3 %). Z dotazníků nevyplynulo, že by interdisciplinární charakter projektů v COST hrál velkou roli, nicméně v rozhovorech právě tuto vlastnost řada respondentů oceňovala.

Přestože celkově hodnocení účasti bylo pozitivní, účastníci výzkumu kritizovali administrativní a časovou náročnost managementu jednotlivých projektů.

Celou studii si můžete přečíst zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: COST Impact Assessment Study