facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Programové prohlášení vlády - oblast vědy a výzkumu

29. 6. 2018
Programové prohlášení vlády - oblast vědy a výzkumu

Vláda ve středu 27. června 2018 schválila finální verzi Programového prohlášení vlády České republiky. Část prohlášení je věnována oblasti vědy a výzkumu.

Programové prohlášení, se kterým bude vláda ve středu 11. července žádat o důvěru, obsahuje 17 částí. Kromě preambule a zásadních priorit dokument vyjmenovává finance a hospodaření státu, sociální politiku a zaměstnanost, digitální Česko, vzdělávání, vědu a výzkum, dopravu, obrannou politiku a Armádu České republiky, vnitřní bezpečnost a veřejnou správu, právo a spravedlnost, zahraniční politiku a Evropskou unii, kulturu, zdravotnictví, průmysl a obchod, veřejné investice, regionální a místní rozvoj, zemědělství, životní prostředí a sport.

Věda a výzkum nejsou uvedeny ani zmíněny v rámci šesti hlavních strategických směrů. Kapitola vzdělávání, věda a výzkum se věnuje především vzdělávací soustavě. O výzkumu a vývoji uvádí následující:  

Rada pro výzkum, vývoj a inovace se bude starat o analýzu, rozpočtové směřování a věcnou koordinaci všech, kteří poskytují veřejné prostředky na výzkum, vývoj a inovace tak, aby tyto prostředky byly využívány účelně a nevydávaly se vícekrát na stejné aktivity.

Nastavíme a provedeme transparentní hodnocení vědy a výzkumu, a to včetně zohlednění jejich skutečného přínosu pro aplikační praxi s přímým dopadem na financování výzkumných organizací.

Celé programové prohlášení si můžete přečíst na stránkách Úřadu vlády.

 Autor: Vědavýzkum.cz (AV)

Zdroj: Úřad vlády