facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

První veřejná zakázka v programu BETA2 od Technologické agentury ČR

12. 10. 2016
První veřejná zakázka v programu BETA2 od Technologické agentury ČR

Na konci září vyhlásila Technologická agentura ČR první veřejnou zakázku v programu BETA2 s názvem „Návrh perspektiv výzkumu reagujícího na důsledky tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Společnost 4.0) – Etapa 2.“

Konečným uživatelem by měl být především Úřad vlády České republiky. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku, která bude řešena rámcovou smlouvou uzavřenou minimálně se 3 účastníky. Doba řešení jednotlivých minitendrů pak bude maximálně 24 měsíců a předpokládá se v letech 2017 - 2018. Lhůta pro podání nabídek na uzavření rámcové smlouvy je stanovena do 21.11. 2016 do 13:00 hodin. Všechny dokumenty včetně zadávací dokumentace si můžete přečíst na profilu zadavatele.