facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Publikace výzkumných organizací v prestižních časopisech v roce 2016

13. 8. 2018
Publikace výzkumných organizací v prestižních časopisech v roce 2016

Na stránkách vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace jsou od 7. srpna 2018 k dispozici bibliometrické analýzy za jednotlivé výzkumné organizace.

Bibliometrické analýzy detailně zpracované pro jednotlivé výzkumné organizace (VO) Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace představují hlavní podklad pro jejich hodnocení podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2. Navazují na Oborové bibliometrické analýzy okomentované Odbornými panely, které jsou k dispozici zde.

Zveřejnění výchozích bibliometrických zpráv za VO je určeno primárně poskytovatelům institucionální podpory. Přináší první požadované transparentní indikativní srovnání všech aktérů systému řízení výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) členěné dle Metodiky M17+ do třech segmentů (Akademie věd ČR, vysoké školy, rezortní organizace).

Bibliometrická analýza byla navržena jednotně pro celý výzkumný „ekosystém“, jenž zahrnuje instituce nejrůznějšího zaměření, a má tedy pro různé organizace rozdílnou vypovídací hodnotu. Relevance bibliometrie je dána jak obory, ve kterých organizace publikuje (míra korelace vědecké kvality a výsledků bibliometrie se po oborech liší), tak i jejím zaměřením. Například v oblasti aplikovaného výzkumu je obvykle význam bibliometrie nízký stejně jako ve většině humanitních věd. Pro výzkumné instituce, pro které není publikování v impaktovaných časopisech adekvátním měřítkem kvality, jsou poskytnuté údaje pouze doplňkovým kritériem hodnocení.

Bibliometrické analýzy za VO byly rozeslány statutárním zástupcům výzkumných organizací k případnému, tj. nepovinnému okomentování s termínem do 30. 6. 2018. Komentáře, které provedlo cca 30 % organizací, byly předány Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací k dalšímu zpracování.

Bibliometrické analýzy za výzkumné organizace jsou k dispozici od 7. srpna 2018 zde.

 

Zdroj: RVVI


K tématu bibliometrického hodnocení čtete také blogy Daniela Münicha s názvem „Hodnocení 2017 z první ruky“, díl první i druhý.