facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Rektoři v usnesení odmítli návrh státního rozpočtu

13. 6. 2017
Rektoři v usnesení odmítli návrh státního rozpočtu

Návrh státního rozpočtu nereflektuje sliby učiněné vysokým školám, shodli se rektoři na 141. zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR), které se konalo 8. června na VŠCHT v Praze. Nejsou spokojeni ani s hodnocením výzkumných organizací.

Rektoři ve svém usnesení důrazně odmítli současný návrh státního rozpočtu, který neodpovídá tomu, co bylo vysokým školám dříve přislíbeno. „Nejenže neznamená žádné navýšení, ale prohlubuje současný stav podfinancování škol, na které jsou kladeny stále vyšší nároky“, píše se v usnesení ČKR. Rektoři se proto také obracejí v otevřeném dopise na předsedu vlády a žádají ho o nápravu. S obdobným požadavkem se na premiéra a ministra financí nedávno v otevřeném dopise obrátila také Česká asociace doktorandek a doktorandů. (Otevřený dopis české asociace doktorandek a doktorandů premiérovi a ministru financí)

ČKR dále v usnesení nesouhlasí s vypořádáním připomínek k Hodnocení výzkumných organizací za rok 2015 a obrací se na místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka s žádostí o nápravu.

Rektoři Pavla Bělobrádka také žádají, aby ve spolupráci s MŠMT a pracovní komisí ČKR předložil Radě pro výzkum, vývoj a inovace co nejdříve připravený dokument pro realizaci hodnocení vysokých škol dle Metodiky 17+.

K Metodice hodnocení výzkumných organizací 2017+ se na našem portále vyjadřovali například Daniel Münich (Horký brambor Metodika 2017+), Vlastimil Růžička (O Metodice M17+, co je a co není)  nebo místopředseda Rady vysokých škol Tomáš Opatrný (Metodika 17+ z pohledu Rady vysokých škol).

Celé usnesení ze 141. zasedání Pléna ČKR naleznete v příloze níže.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: ČKR

Stáhnout přílohy: