facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rektoři projednávali Metodiku 2017+

6. 10. 2018
Rektoři projednávali Metodiku 2017+

4. a 5. října 2018 se na Univerzitě Palackého v Olomouci konalo 147. zasedání pléna České konference rektorů (ČKR). Jedním z bodů jednání bylo také hodnocení výzkumných organizací 2017+.

Česká konference rektorů se sešla na Univerzitě Palackého v Olomouci u příležitosti zahájení akademického roku 2018/2019 za přítomnosti více než třiceti rektorek a rektorů vysokých škol, ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy, předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové či hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka.

ckr 2018 004

České konferenci rektorů byl předložen materiál, který popisuje hodnocení vysokých škol podle Metodiky 17+ v modulech M3, M4 a M5. V modulu M3 se hodnotí společenská relevance a hodnocenou jednotkou je fakulta nebo jiná relevantní součást fakulty. V modulu M4 se hodnotí viabilita (výzkumné prostředí) a v modulu M5 strategie a koncepce, přičemž u obou modulů probíhá hodnocení na úrovni vysoké školy.

Materiál hovoří o tom, že by měly být stanoveny podmínky, za kterých vysoká škola bude provádět hodnocení ve spolupráci s respektovanými odborníky sama. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude dohlížet na plnění stanovených podmínek. Počítá se s tím, že v roce 2019 proběhne na vybraných vysokých školách pilotní ověření sběru dat. V souladu s termíny stanovenými v Metodice 2017+ by první hodnocení v modulech M1, M2 a M3 mělo proběhnout v roce 2020.

Materiál byl připraven v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 8. 2. 2017 č. 107, kterým bylo uloženo „dopracovat přesný postup a způsobe hodnocení do podoby požadovaného detailu pro kompletní hodnocení pro úroveň segmentu vysokých škol a připravit proces implementace kompletního hodnocení pro segment vysokých škol“.

Dle informací portálu Vědavýzkum.cz přijala ČKR k problematice hodnocení výzkumných organizací usnesení, které má tři části. Za prvé, ČKR se shodla na tom, že technické provádění hodnocení, které v současné době realizuje Úřad vlády, považuje na nevyhovující a nesouhlasí s ním. Za druhé, ČKR bere na vědomí předložený materiál (hodnocení v modulech M3 až M5), který připravilo a prezentovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace, a bude spolupracovat na jeho dalším dopracování. Za třetí, ČKR trvá na tom, že u modulu 2 by měl využitý návrh, který formulovala pracovní skupina ČKR.

Jiří Málek, rektor Univerzity Pardubice, se plně ztotožňuje s přijatým stanoviskem ČKR a domnívá se, že je nyní zapotřebí, aby došlo k rozumné a včasné domluvě a hodnocení se začalo v termínu realizovat. Podobný postoj zastává i Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Ke kritickému postoji ČKR k modulu 2 dodává, že se „jedná o dva pohledy na věc, přičemž způsob hodnocení navržený ze strany ČKR považuji za férovější k vysokým školám. Řešením by bylo, aby se návrh RVVI a ČKR nějakým způsobem propojil a vzniklo řešení přijatelné pro obě strany.“

Jako velký krok dopředu a důležitý posun hodnotil jednání Petr Dvořák, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Ten považuje za důležité, aby byl systém hodnocení vysokých škol, především v u bibliometrických ukazatelů, kompatibilní se systémem hodnocení Akademie věd ČR, aby se daly srovnávat výkony napříč celým vědeckým systémem. „Mám velkou radost z toho, že Česká konference rektorů akceptovala způsob provedení modulů 3 až 5, což je extrémně důležité pro celý systém. Způsob provedení pomocí zapojení mezinárodních panelů by mohl celému systému velmi pomoci a posunout ho. To, že veřejné vysoké školy budou mít poradní orgány s převahou zahraničních členů, může velmi pomoci – to má každá kvalitní zahraniční vysoká škola“, dodal pro portál Petr Dvořák.   

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)

Foto: Vojtěch Duda


Rozhovor s Petrem Dvořákem o nové metodice si můžete přečíst zde. O kafemlejnku a novém způsobu hodnocení si můžete přečíst v rozhovoru s Josefem Michlem. Problematice hodnocení se ve svém blogu věnuje pravidelně také Daniel Münich.