facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

RVVI jednala o Inovační strategii a schválila Metodiku 2017+ v segmentu vysokých škol

1. 7. 2019
RVVI jednala o Inovační strategii a schválila Metodiku 2017+ v segmentu vysokých škol

V pátek 28. června 2019 se konalo 347. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Hlavními body jednání bylo zavádění Inovační strategie České republiky 2019-2030, výstupy z Fóra pro vědu a výzkum v Drážďanech a schválení Metodiky hodnocení 2017+ v segmentu vysokých škol.

NZ6 6339WEB

„Rozjíždíme implementaci Inovační strategie skutečně na široké liště. Do září bude vypracována koncepce rozvoje národní sítě inkubátorů sloužících k podpoře a rozvoji start-upového prostředí v konkrétních regionech, okresech a krajích. Představíme zde, jakým způsobem budou postaveny a rozvíjeny inkubátory ve třech úrovních: inkubátory zaměřené na obecnou inkubaci a rozvoj podnikavosti, odborné často sektorově zaměřené inkubátory a do třetice inkubátory orientované na výzkumně vývojovou excelenci při univerzitách a výzkumných centrech,“ okomentoval vicepremiér Havlíček jedno z klíčových témat, která řešili garanti pilířů Inovační strategie na pravidelné schůzce před samotným zasedáním RVVI.

Ze série prvořadých úkolů týmu garantů zmínil vicepremiér dále přípravu akčního plánu pro rozvoj 5G sítí na léta 2020–2030. Díky svým vlastnostem přináší 5G potenciál pro zcela nové aplikace například v oblasti Průmyslu 4.0, autonomního řízení, umělé inteligence, zajištění bezpečnosti obyvatel, virtuální reality a dalších.

V návaznosti na jednání premiéra Babiše a vicepremiéra Havlíčka na drážďanském Fóru pro vědu a výzkum zdůraznil vicepremiér zejména spuštění první pobočky Fraunhoferova institutu v České republice. Ve spolupráci s Akademií věd bude na pracovišti Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pilotně otevřeno Fraunhoferovo centrum zaměřené na aplikaci umělé inteligence do materiálového inženýrství.

Na programu zasedání byla dále implementace Metodiky 2017+ v segmentu vysokých škol, harmonogram jejího schvalování vládou a časová harmonizace s přípravou nového zákona o podpoře VaVaI. Rada po vypořádání připomínek materiál schválila, podle 1. místopředsedy RVVI Petra Dvořáka tak startuje rozsáhlý proces, který bude završen na podzim příštího roku prvním kolem kompletního hodnocení podle Metodiky 2017+.

Významným milníkem je podle Dvořáka také započatý proces schvalování dvou nových nástrojů – programů na podporu mladých excelentních vědců (POSTDOC, JUNIOR STAR), které budou spuštěny přes Grantovou agenturu ČR v příštím roce.

Rada měla dále na programu schválení termínů zasedání v roce 2020 nebo návrh úprav IS VaVaI verze 2.7.1. Mezi body pro informaci byly výstupy pracovní skupiny k Velkým výzkumným infrastrukturám, informace o činnosti pracovní skupiny k aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací nebo vyhlášení výzvy k nominacím na Cenu Františka Běhounka za rok 2019.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: RVVI