facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

RVVI projednala návrh státního rozpočtu na vědu a výzkum na rok 2018

31. 3. 2017
RVVI projednala návrh státního rozpočtu na vědu a výzkum na rok 2018

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) dnes schválila návrh výdajů státního rozpočtu pro vědu na rok 2018 ve výši 36 mld. Kč, což je o 3 miliardy více, než má rekordní rozpočet pro letošní rok. Počítá s navýšením institucionálního financování Akademie věd, vysokých škol i větší podporou mezinárodní spolupráce.

Původně očekávaný návrh rozpočtu ve výši 35 mld. Kč byl ještě o 1 miliardu navýšen. Schválená verze počítá s posílením výdajů na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací aplikovaného výzkumu, které jsou financovány ministerstvy, navýšení institucionálního financování Akademie věd ČR a také vysokých škol. Polovina navýšených prostředků VŠ má podpořit motivaci k vytvoření kapacit pro aplikovaný výzkum.

RVVI současně očekává výpadek veřejných prostředků ze strukturálních fondů EU směřovaných do VaVaI ve výši až 0,3 % HDP, který nebude možné pokrýt pouze výdaji z rozpočtu. Proto je třeba stimulovat také růst podnikatelských výdajů.

I ve střednědobém a dlouhodobém horizontu se má rozpočet na vědu navyšovat, pro rok 2020 zatím RVVI počítá s 38,4 miliardami Kč. Jak výsledný rozpočet pro vědu dopadne ale zdaleka není jisté. Návrh začne v květnu projednávat vláda, o celkovém rozpočtu se pak bude definitivně rozhodovat na podzim.

Kromě návrhu výdajů státního rozpočtu Rada dnes také navrhla nové členy Zahraniční rady RVVI. Tiskového brífinku po jednání RVVI se kromě místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka zúčastnili ředitel Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Zdeněk Hostomský, nová předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a emeritní předseda AV ČR Jiří Drahoš.