facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

RVVI projednala nový systém hodnocení české vědy

19. 12. 2016
RVVI projednala nový systém hodnocení české vědy

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace na svém posledním zasedání v letošním roce dne 16. prosince projednala nový systém hodnocení výzkumných organizací METODIKA 17+.

Rada také schválila Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice za rok 2015, se kterou bude veřejnost seznámena na začátku příštího roku a zabývala se rovněž vytvořením "zahraniční rady", poradního orgánu složeného z renomovaných českých a zahraničních vědců, který bude poskytovat expertní konzultace o koncepčním a strategickém směřování podpory vědy, výzkumu a inovací v České republice.

Předseda Pavel Bělobrádek Radu informoval, že v případě nového systému hodnocení METODIKA 2017+ bylo ukončeno meziresortní připomínkové řízení a Sekce vlády pro vědu, výzkum a inovace nyní finalizuje vypořádání jednotlivých připomínek. Rada vlády uložila svému předsedovi, aby ve spolupráci se zástupci vědecké obce připravil harmonogram postupu naplňování systému hodnocení výzkumných organizací v České republice a aby po dokončení vypořádání připomínkového řízení nový systém hodnocení předal k projednání vládě.

 

Zdroj: Úřad vlády