instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

RVVI projednala Inovační strategii a rozpočet na vědu v následujících letech

1. 4. 2019
RVVI projednala Inovační strategii a rozpočet na vědu v následujících letech

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se pod vedením premiéra Andreje Babiše sešla 29. března 2019 na pravidelném zasedání. Hlavními body jednání byly akční plány nově zaváděné Inovační strategie České republiky 2019-2030 a návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na roky 2020 - 2022.

Před vlastním zasedáním Rady proběhla v ranních hodinách schůzka předsedy vlády Babiše a místopředsedy RVVI Havlíčka s garanty jednotlivých pilířů Inovační strategie České republiky 2019-2030.

NZ6 2581 dotextu

„Chystáme mimo jiné revoluční řešení pro motivaci a financování spin-offů a start-upů. Zapojíme stát. Cíl je, aby nápady mladých lidí nekončily jen v rukou zahraničních investorů,“ řekl k jednomu z klíčových úkolů vládou schválené Inovační strategie po jednání Andrej Babiš. Upozornil i na to, že stát v této oblasti zaspal dobu. Předseda vlády proto plánuje požádat i ministra školství, aby se v dané záležitosti obrátil na vysoké školy za účelem zmapování vzniku spin-off firem a start-upů.

Karel Havlíček, místopředseda RVVI, ubezpečil, že na nové Inovační strategii ČR se nadále intenzivně pracuje. Garanti jednotlivých sekcí strategie si již vytvořili své týmy a připravili akční plány na nejbližší období.

„Na Strategii nyní pracujeme na denní bázi, na podkladu vytvořených akčních plánů se už bavíme o konkrétních aktivitách v roce 2019 a 2020," sdělil k naplňování závazků strategického dokumentu jeho hlavní autor Karel Havlíček a dodal, že setkávání garantů bude probíhat za účasti premiéra pravidelně každý měsíc s požadavkem na důsledné plnění stanovených cílů. Havlíček také poznamenal, že některé z cílů Inovační strategie už se začínají plnit – například systém daňových odpočtů ve výzkumu a vývoji či zákon o investičních pobídkách.

Nové plány rozpočtu na výzkum a vývoj

Rada také schválila Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2020 se střednědobým výhledem na léta 2021 a 2022 a dlouhodobým výhledem do roku 2026. Celkové objemy výdajů jsou navrženy takto:

  • na rok 2020 celkem 37 mld. Kč,
  • na rok 2021 celkem 37,5 mld. Kč,
  • na rok 2022 celkem 38,2 mld. Kč.

V meziročním srovnání se pro rok 2020 zvyšuje celkový objem financování o více než 1 mld. Kč oproti plánu v roce 2019 (35,9 mld. Kč). Za pět let se přitom jedná o rekordní navýšení rozpočtu o 10 mld. Kč z 27 miliard v roce 2015 na 37 miliard pro rok 2020.

Materiál byl souběžně připravován a diskutován se všemi poskytovateli, přičemž požadavky poskytovatelů byly podle Havlíčka splněny:

„Přestali jsme zvyšovat dramatický nárůst tzv. nespotřebovaných výdajů napříč resorty. Výdaje do vědy jsou nyní zdroje, které se skutečně a zdůrazňuji, že také účelně, spotřebovávají,“ sdělil k aktuálnímu návrhu rozpočtu a celkové strategii financování vědy Karel Havlíček. Návrh rozpočtu bude nyní předán do meziresortního připomínkového řízení před jeho předložením na jednání vlády.

V rámci dalšího bodu programu RVVI na základě tajné volby navrhla vládě jmenovat členem výzkumné rady Technologické agentury ČR Jiřího Reisse, kterého do funkce nominoval Svaz průmyslu a dopravy ČR.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Úřad vlády ČR