facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

RVVI řešila Metodiku 2017+ a inovační strategii

23. 2. 2019
RVVI řešila Metodiku 2017+ a inovační strategii

V pátek 22. února 2019 se konalo 343. zasedání Rady pro výzkum, vývoje a inovace (RVVI) za osobní přítomnosti jejího předsedy Andreje Babiše.

Na zasedání RVVI byly projednávány kromě jiného návrh novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, implementace Metodiky 2017+, tvorba akčních plánů Inovační strategie České republiky 2019-2030, návrh výdajů státního rozpočtu výzkumu, vývoje a inovací na období 2020 až 2022 s výhledem do roku 2026, návrh na změnu programu na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „ERC CZ“ či akční plán pro implementaci Národní strategie  otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 až 2020.

Místopředseda RVVI a prorektor Masarykovy univerzity Petr Dvořák sdělil portálu Vědavýzkum.cz, že intenzivní diskuse se týkala Metodiky 2017+. RVVI by měla být aktivnější v prosazování jejích základních principů. Současně by měla být ustanovena pracovní skupina včetně zástupců různých resortů, která by se v nejkratší době pokusila řešit některé administrativní překážky vědecké práce v Česku, aby se stupeň byrokracie snížil. „Bude se jednat například s ministerstvem vnitra o procesu přijímání zahraničních vědeckých pracovníků se zaměřením na průběh vydávání víz“,  doplnil pro portál Petr Dvořák.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)