Vytisknout tuto stránku

RVVI zvolila tři nové členy předsednictva Technologické agentury

28. 6. 2021
RVVI zvolila tři nové členy předsednictva Technologické agentury

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém 368. zasedání v pátek 25. června 2021 volila tři členy předsednictva Technologické agentury ČR. Po jmenování vládou se funkce poprvé ujmou Matúš Šucha a Jiří Očadlík. Své druhé funkční období zahájí Jiří Plešek.

předs TAČR

zleva Matúš Šucha, Jiří Plešek a Jiří Očadlík

Předsednictvo TA ČR je výkonným orgánem, který zejména schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo zadání veřejných zakázek a jejich výsledek, rozhoduje o přijetí či nepřijetí návrhů programových projektů do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích a o konečném výběru návrhů projektů k podpoře a za takové rozhodnutí nese odpovědnost.

Předsednictvo má 5 členů, které jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Funkční období je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující.

Zatímco Jiří Plešek svou funkci obhájil, Matúš Šucha a Jiří Očadlík ve funkci nahradí Martina Dudu a Zdeňka Kůse, kteří ve volbě neuspěli. Zbývajícími členy předsednictva zůstávají Kamila Vávrová z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (členkou od března 2020) a bývalý rektor ČVUT v Praze Petr Konvalinka, který je zároveň předsedou TA ČR (od září 2018).

Jiří Plešek pracoval ve Státním výzkumném ústavu pro stavbu strojů, kde vyvíjel programy a numerické algoritmy pro využití metody konečných prvků v mechanice. V roce 1992 získal titul kandidáta věd v tehdejší ČSAV. V devadesátých letech založil s několika kolegy soukromou firmu, kde se zabýval teplotními, napěťovými a seismickými výpočty strojních součástí, zejména zařízení jaderných elektráren. Od roku 1997 je zaměstnán v Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR a v roce 2013 se stal jeho ředitelem.

Matúš Šucha se profesně orientuje na problematiku dopravní psychologie, lidského faktoru v dopravě a na problematiku manažerského poradenství. Výzkumně se zaměřuje na oblast dopravní psychologie, bezpečnosti v dopravě a městskou mobilitu. Je akreditovaným koučem, dopravním psychologem a psychoterapeutem, mentorem a soudním znalcem. Vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde je také garantem postgraduálního vzdělávání v oblasti dopravní psychologie. Je řešitelem nebo spoluřešitelem několika národních a mezinárodních výzkumných projektů, publikoval více než 50 odborných textů včetně několika monografií. Je také členem prestižních mezinárodních organizací, které působí v problematice dopravní bezpečnosti.

Jiří Očadlík působil v týmu akademika Armina Delonga, tvůrce prvního českého elektronového mikroskopu. Poté se v Ústavu přístrojové techniky ČSAV podílel na vývoji a zdokonalování elektronových litografů a mikroskopů. Po rozpadu státního podniku Tesla Brno v roce 1992 spoluzaložil firmu Delmi, následně spojenou s Philips Electron Optics a FEI Company. Působil nepřetržitě 24 let jako generální ředitel a jednatel FEI Czech Republic s.r.o., která je dnes součástí Thermo Fisher Scientific. Od roku 2017 působí na CEITECu VUT jako zástupce ředitele pro inovační strategii.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: RVVI

Foto: Akademie věd ČR / Univerzita Palackého v Olomouci