Vytisknout tuto stránku

Silvana Jirotková a Jan Dejl budou novými náměstky na Ministerstvu průmyslu a obchodu

4. 5. 2019
Silvana Jirotková a Jan Dejl budou novými náměstky na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Nově jmenovaný ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády Karel Havlíček vyměnil své politické náměstky. Nově jimi budou Silvana Jirotková a Jan Dejl.

Ministr Karel Havlíček se rozloučil s dosavadními náměstky Alexandrou Rudyšarovou a Ivanem Pilným. Nově jmenovaná Silvana Jirotková by měla mít na starosti inovace, investice a také by měla dohlížet nad větším provázáním agentur v gesci MPO – CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism. Mezi hlavní priority nové náměstkyně bude patřit naplňování cílů vyplývajících z vládní Inovační strategie 2019 – 2030: The Czech Republic – The Country For The Future. Silvana Jirotková sdělila portálu Vědavýzkum.cz, že bude po omezenou dobu současně zastávat i svoji dosavadní pozici generální ředitelky agentury CzechInvest. „V řádu týdnů by měl být někdo pověřen vedením agentury a pak by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na nového generálního Jirotkova 2ředitele“, doplnila Jirotková.

Silvana Jirotková vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské Univerzity v Opavě. V CzechInvestu působí s přestávkami od roku 2002. Nejdříve jako regionální manažerka se zaměřením na rozvoj průmyslových nemovitostí a regeneraci brownfieldů na území Moravskoslezského kraje, později jako ředitelka Odboru regionální podpory. V letech 2007 až 2008 pracovala v soukromém sektoru – v belgické společnosti PSR Brownfield Developers. V roce 2014 se do CzechInvestu vrátila, nejdříve jako ředitelka Divize regionů, později jako ředitelka Odboru malých a středních podniků a interních projektů.

Druhým politickým náměstkem, kterého si Karel Havlíček přivede, je Jan Dejl. Jan Dejl přichází z Ministerstva financí, kde zodpovídal za výkon akcionářských práv v klíčových státních firmách, jako jsou Letiště Praha, ČEPRO, MERO, ČEB, EGAP a ČEZ. Podle ministra Havlíčka bude mít na starosti ekonomické řízení resortních organizací. Klíčovou prioritou druhého politického náměstka bude maximální zefektivnění výkonu vlastnických práv v rezortních organizacích MPO a zajištění jejich transparentnosti. Ve spravovaných firmách a organizacích se primárně zaměří na revize strategií jednotlivých společností a jejich finančních a obchodních plánů. Jan Dejl potvrdil portálu Vědavýzkum.cz, že na MPO přichází v polovině května a že by do jeho agendy mohly patřit i finanční nástroje.

jan dejl 2Jan Dejl vystudoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze. Před svým návratem na MPO působil od roku 2017 na Ministerstvu financí, a to jako zástupce ředitele odboru Strategické společnosti a investiční pobídky a jako vedoucí oddělení Podpora exportu společnosti strategického významu. Na MPO již dříve zastával funkci ředitele odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů a implementace strukturálních fondů (OPPI). Byl rovněž tajemníkem Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. Své první pracovní zkušenosti získal na Ministerstvu zemědělství, kde mimo jiné v letech 2008 – 2009 řídil odbor předsednictví ČR v EU a následně odbor přímých plateb. Pracoval rovněž na MŠMT jako ředitel odboru technické pomoci OP VK a OP VaVpI.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)

Zdroj: MPO