facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Stanovisko AV ČR: Kritika NKÚ vůči Grantové agentuře je nesprávná

4. 5. 2017
Stanovisko AV ČR: Kritika NKÚ vůči Grantové agentuře je nesprávná

Akademická rada a Vědecká rada Akademie věd České republiky přijaly dne 3. 5. 2017 stanovisko ke kontrolnímu závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) č. 16/19 ze 3. dubna, který se týkal rozpočtové kapitoly Grantové agentury České republiky (GAČR). Kritika NKÚ je věcně nesprávná, píše se v něm.

 

Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole zjistil nedostatky v zajišťování vazby základního výzkumu na další fáze inovačního procesu, které Grantové agentuře ukládá Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009-2015. GA ČR podle závěrů kontrolního úřadu "nepodporovala  orientovaný základní výzkum, přestože z národních koncepčních dokumentů tato potřeba jednoznačně vyplývá."

Tato kritika je však podle Akademické rady a Vědecké rady Akademie věd věcně nesprávná. GA ČR se ve své činnosti řídí zákonem č. 130/2002 Sb., který s pojmem "orientovaný základní výzkum" nepracuje. Nejvyšší kontrolní úřad má prověřovat věcnou a formální správnost činnosti GA ČR z hlediska tohoto zákona. Kontrola činnosti GA ČR z hlediska naplňování Národní politiky výzkumu a vývoje je zákonem vyhrazena Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Vzhledem k tomu, že RVVI nikdy neshledala, že by některý z programů Grantové agentury nebyl v souladu s Národní politikou, považují orgány Akademie věd ČR toto stanovisko za neopodstatněné a věcně nesprávné.

Celé stanovisko naleznete zde.

Komentář Jiřího Chýly k závěrům kontroly NKÚ čtěte zde.

 

Zdroj: Akademie věd ČR

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)