facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Termíny pro předávání údajů do IS VaVaI 2.0 za rok 2018

1. 4. 2019
Termíny pro předávání údajů do IS VaVaI 2.0 za rok 2018

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) stanovila poskytovatelům podpory termín pro předání údajů do rejstříku informací o výsledcích (RIV) do 31. 5. 2019 pro výzkumné organizace a do 9. 9. 2019 pro projekty ukončené do konce roku 2018. Závazné termíny pro příjemce podpory stanovují jednotliví poskytovatelé před tímto datem.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termín pro ukončení předávání dat od příjemců na 3. 5. 2019 pro výsledky výzkumných organizací a do 24. 8. 2019 pro výsledky nevýzkumných organizací. Termíny jsou stanoveny tak, aby byl vzhledem ke značnému objemu a náročnému procesu kontroly předkládaných dat k dispozici dostatečný časový prostor pro odlaďování eventuálních chyb v předávaných dodávkách dat. Více informací najdete zde.

Také další poskytovatelé podpory stanovují závazné termíny pro předkladatele, zpravidla jsou dostupné na webových stránkách poskytovatelů. Napříkald Ministerstvo zemědělství nebo Technologická agentura ČR stanovily termín předání údajů do RIV18 od jednotlivých předkladatelů do 30. dubna 2019.

Pro pracoviště Akademie věd ČR funguje jednotný informační systém pro sběr dat, tzv. ASEP, který obhospodařuje Knihovna AV ČR, v. v. i. Pro výzkumné organizace mimo AV ČR stanovila Akademie také datum 30. dubna, pro ostatní subjekty pak do 31. července 2019.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT, MZE, TA ČR, AV ČR