facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Účast zemí v projektech Evropské výzkumné rady

25. 1. 2018
Účast zemí v projektech Evropské výzkumné rady

Za deset let svého fungování přijala Evropská výzkumná rada (ERC) téměř 67 tisíc grantových přihlášek a podpořila 7 800 špičkových vědeckých projektů. Česká účast i úspěšnost v těchto prestižních grantech je zatím bohužel poměrně nízká,  jak ukazuje nová vizualizace, kterou zpracovalo Technologické centrum AV ČR.

Granty Evropské výzkumné rady jsou od roku 2007 udělovány špičkovým vědcům v pěti hlavních kategoriích (Starting, Consolidator, Advanced, Proof of Concept a Synergy Grants). Podle nedávné studie přináší až 73 % projektů podpořených ERC průlomové nebo zcela zásadní vědecké poznatky.

Technologické centrum AV ČR nyní zveřejnilo interaktivní aplikaci, která přináší vizuální srovnání evropských zemí v počtech přidělených grantů, počtech návrhů projektů a jejich úspěšnosti v letech 2007 – 2016.

erc TCZ České republiky bylo za sledované desetiletí podáno celkem 534 hodnocených návrhů projektů a podpořeno bylo 25 z nich. Celkem 11 úspěšných projektů bylo v kategorii Starting Grants na podporu začínající kariéry mladých vědců, 7 žadatelů uspělo v kategorii Consolidator Grants na podporu konsolidace vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů a 7 úspěšných žadatelů bylo také v kategorii Advanced Grants pro výzkumníky na vrcholu vědecké kariéry.

Mezi držiteli grantů ERC v České republice jsou kromě Čechů také dva Němci, jeden Maďar, jeden Slovák a jeden vědec ze země mimo Evropskou unii. Naopak Čechů, kteří jsou držiteli ERC grantů mimo Českou republiku, je celkem 24. Nejčastěji na nich pracují ve Velké Británii (7), která je v získávání zahraničních vědců velice úspěšná. Dále pak v Rakousku (5), Švýcarsku (5), Německu (4) a Francii (3).

Dosavadní česká úspěšnost v projektech Evropské výzkumné rady činí 4,68 %. Ve srovnání s našimi západními sousedy (Německo - 14,92 %, Rakousko - 15,19 %) tedy výrazně zaostáváme. Naopak oproti Polsku (2,53 %) nebo Slovensku (0,79 %) jsme o něco úspěšnější. První pozici si z hlediska úspěšnosti drží Švýcarsko, kde uspěje téměř každý čtvrtý podaný ERC projekt (23,53 %).

Ukazatelem toho, že úsilí v získávání ERC grantů se v České republice přece jen postupně zvyšuje, mohou být poměrně dobré výsledky žadatelů ve výzvách hodnocených v minulém roce, který aplikace prozatím nezobrazuje. V září 2017 obdrželi Starting Grants další dva Češi - Adam Vojtěch z Vysokého učení technického v Brně a Jiří Klimeš z Univerzity Karlovy (psali jsme zde). Na konci listopadu pak získali Consolidator Grants hned tři Češi – Vladimír Hampl a Libor Barto z Univerzity Karlovy a Jakub Steiner z Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR (psali jsme zde).

Internetová aplikace a databáze je dostupná zde. Údaje v ní jsou k dispozici pro každý rok zvlášť i souhrnně pro všechny roky. Aplikace obsahuje také základní informaci o oborovém třídění zvoleného parametru nebo o typu ERC grantů.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj dat: Technologické centrum AV ČR