facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2017

22. 12. 2018
Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2017

Jedním z dlouhodobých cílů Českého statistického úřadu (ČSÚ) je vytváření komplexního obrazu o rozvoji výzkumu a vývoje v Česku v kontextu dalších makroekonomických a strukturálních ukazatelů. Letos za tímto účelem úřad vydal sérii publikací, kterou nyní uzavírají data z ročního šetření o VaV sbíraná v průběhu letošního roku.

Již v říjnu tohoto roku představili zástupci ČSÚ aktuální data o výzkumu a vývoji, zejména rekordní výši celkových výdajů, která v roce 2017 poprvé přesáhla částku 90 miliard korun. Více jsme psali zde. V listopadu následovala publikace shrnující data o licencích na předměty průmyslového vlastnictví. O ty je v Česku stále větší zájem. Na začátku prosince vyšla Statistická ročenka ČR pro rok 2018 (vychází z dat za rok 2017), v níž se obsáhlá kapitola věnuje lidským zdrojům ve Výzkumu a vývoji, přímým i nepřímým výdajům nebo inovacím v podnikatelské sféře. Podrobnosti si přečtěte zde. Čerstvá data o přímé veřejné podpoře (výdajích státního rozpočtu) na VaV pak ČSÚ publikoval teprve nedávno.

Letošní sérii informací o výzkumu a vývoji nyní uzavírá šetření Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2017, které shrnuje podrobné výsledky o VaV za rok 2017, sbírané v průběhu roku 2018.

Toto šetření přináší podrobné poznatky o stavu lidských zdrojů a vynaložených finančních zdrojích ve všech subjektech podnikatelského, vládního, vysokoškolského a soukromého neziskového sektoru provádějících VaV jako svoji hlavní či vedlejší ekonomickou činnost na území České republiky v příslušném kalendářním roce. Mezi základní zjišťované charakteristiky patří počet osob pracujících ve VaV (zaměstnanci VaV) podle pracovní činnosti, vzdělání, pohlaví, věku či státního občanství a výše výdajů za provedený VaV podle druhu výdajů a zdrojů jejich financování. Tabulkovou část naleznete již nyní na webových stránkách ČSÚ zde.

Analytickou část shrnující základní údaje vydal ČSÚ v lednu 2019 a naleznete ji zde.

 

Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: ČSÚ