facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Václav Hořejší je členem RVVI

26. 2. 2021
Václav Hořejší je členem RVVI

Na jednání vlády dne 8. února 2021 byla schválena nominace molekulárního biologa a držitele prestižního ocenění Česká hlava Václava Hořejšího na člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 

Václav Hořejší IjpgVáclav Hořejší je vedoucím Laboratoře molekulární imunologie a v letech 2005–2017 byl ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (ÚMG). Od roku 1986 přednáší imunologii na Přírodovědecké fakultě UK. Kromě toho byl v letech 2014–2017 poradcem premiéra pro oblast vědy a vysokých škol.

Je autorem, resp. spoluautorem, více než 230 vědeckých publikací v mezinárodních odborných časopisech, mnoha popularizačních článků a dvou knih; je jedním z mezinárodně nejcitovanějších českých vědců (přes 13 tisíc citací podle Google Scholar, h-index 62). Jeho tým se podílel na objevu a charakterizaci řady nových proteinů buněk imunitního systému důležitých pro jejich správnou funkci, zvláště pak těch, které jsou součástmi tzv. signalizačních drah imunoreceptorů.

Výzkumný tým Václav Hořejšího intenzivně spolupracoval s několika biotechnologickými firmami, které vznikly jako spin-off ÚMG. Předmětem tohoto aplikovaného výzkumu byl především vývoj nových komerčně využitelných monoklonálních protilátek pro výzkumné a diagnostické účely. V současnosti se svými spolupracovníky studuje interakce syntetických polymerů s buněčnými membránami a jejich využití pro izolaci a biochemickou charakterizaci buněčných receptorů. 

Na konci minulého roku se Václav Hořejší stal laureátem prestižního ocenění Národní cena vlády Česká hlava. K této příležitosti jsme s oceněným vědcem připravili rozhovor, přečíst si můžete také blog Václava Hořejšího, v němž bilancoval nesnadný rok 2020 v české vědě.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: Vláda ČRRVVI