facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vláda schválila Národní RIS3 strategii pro období 2021-2027

14. 2. 2021
Vláda schválila Národní RIS3 strategii pro období 2021-2027

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky na roky 2021-2027 (Národní RIS3 strategie) je strategický dokument zajišťující efektivní zacílení evropských, národních, regionálních a soukromých prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací. Nová RIS3 strategie se bude mimo jiné snažit systematicky mobilizovat výzkumníky, inovátory, podnikatele, zástupce univerzit i veřejnou sférou k objevování nových příležitostí a ke vzájemné spolupráci. 

Strategie se soustředí na podporu perspektivních odvětví a jejich transformaci k vyšší přidané hodnotě pomocí digitalizace a dalších klíčových technologií a znalostí. Zároveň však nezapomíná na posilování resilience a bezpečnosti hospodářství a společnosti. Svým akcentem na společenské výzvy a na udržitelná řešení je strategie v souladu s celosvětovým trendem pojímat současné přelomové změny jako příležitosti ke zvýšení konkurenceschopnosti a k dosažení vyšší kvality života prostřednictvím výzkumu a inovací. Toto nasměrování Národní RIS3 strategie je v současné době nanejvýš aktuální, neboť přichází v době, kdy jsou hospodářství a společnost ČR zasaženy covidovou krizí, která mění charakter fungování celé ekonomiky a která ukazuje potenciál využití výzkumu a moderních technologií pro zmírňování dopadů krize.

Za největší přínos Národní RIS3 strategie lze považovat její důraz na procesy, které provázejí její realizaci. Kromě průběžného monitorování výsledků strategie je zcela zásadní rolí RIS3 systematicky mobilizovat výzkumníky, inovátory, podnikatele, zástupce univerzit i veřejnou sférou k objevování nových příležitostí a ke vzájemné spolupráci. Tento kontinuální proces poskytuje spolu s evidence-based přístupem vodítka pro správné nasměrování RIS3 intervencí do aktivit, které umožní tyto nové příležitosti uchopit a stavět na nich dlouhodobou konkurenceschopnost a odolnost hospodářství země a jejích regionů.

Oproti minulosti se bude jednat o živý dokument. Dynamický vývoj inovačního prostředí, stejně tak i nově přicházející trendy a příležitosti, budou v Národní RIS3 strategii reflektovány pomocí jejích průběžných aktualizací. Národní RIS3 strategie naplňuje základní podmínku pro uskutečňování intervencí kohezní politiky Evropské unie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Schválená Národní RIS3 strategie bude zaslána Evropské komisi k oficiálnímu prověření naplňování této základní podmínky z její strany.

Text strategie a další související dokumenty jsou ke stažení zde. Dokument Národní RIS3 strategie 2021-2027 neprošel grafickou ani jazykovou úpravou a mohou doznat změn v rámci posuzování naplňování uvedené základní podmínky ze strany Evropské komise.

 

Zdroj: MPO

redakčně upraveno


Vláda na konci minulého roku schválila teze nové Hospodářské strategie 2030. Samotná Hospodářská strategie má spojovat strategické dokumenty ČR, mezi které patří například Inovační strategie 2019-2030 či právě RIS3.

Národní RIS3 strategie je také součástí 27 opatření, díky kterým má být dosaženo strategických cílů stanovených v návrhu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací.