facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vláda schválila priority nových operačních programů

3. 3. 2019
Vláda schválila priority nových operačních programů

Vláda v úterý 4. 2. 2019 rozhodla o struktuře operačních programů pro období 2021-2027. Schválený návrh počítá s osmi operačními programy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) bude mít v gesci OP Výzkum a vzdělávání, Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) bude řídicím orgánem OP Konkurenceschopnost.

„Vláda schválila návrh Ministerstva pro místní rozvoj na rozložení operačních programů na oblasti, na které se budou programy zaměřovat. Přestože nás čeká ještě hodně práce, kdy budeme připravovat konkrétní specifika operačních programů, již je jasné, jakým směrem se bude nastavení systému čerpání pro příští období ubírat. Schválený návrh se zakládá na zkušenostech ze současného období a staví hlavně na kontinuitě. Zachování podobného systému zajistí hladký přechod mezi obdobími, ale hlavně myslíme na příjemce, kteří se v zaběhnutém systému již orientují,“ podotkla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová ke schválené struktuře operačních programů.

Pro Českou republiku bude na období 2021-2027 k dispozici 20,1 mld. EUR, nicméně i tato výše je ještě předmětem jednání s Evropskou komisí. Schválený návrh počítá s šesti tematickými operačními programy (OP), operačním programem technické pomoci a programem přeshraniční spolupráce, který je stále v jednání se zahraničními partnery.

Operační program zaměřený na výzkum a vývoj zůstává v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. OP Výzkum a vzdělávání by měl mít následující priority:

 • Kurikula a metody výuky pro 21. století, rozvoj klíčových kompetencí
 • Rovnost ve vzdělávání, jeho dostupnost a individuální přístup
 • Rozvoj kapacit pro vzdělávání
 • Komplexní zlepšení přípravy a rozvoje pedagogických pracovníků
 • Mobilita zaměstnanců ve výzkumu a vzdělávání a rozvoj mezinárodní spolupráce
 • Zlepšování prostředí a rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj
 • Funkční propojení veřejné správy, akademického, výzkumného a podnikatelského sektoru

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude zodpovědné v následujícím programovacím období za OP Konkurenceschopnost. Následující vybrané priority tohoto programu jsou relevantní pro oblast výzkumu, vývoje a inovací:

 • Podpora inovace prostřednictvím aplikovaného a experimentálního výzkumu
 • Spolupráce a funkční propojení veřejné správy, akademického, výzkumného a podnikatelského sektoru
 • Zlepšení inovační schopnosti malých a středních podniků
 • Zavedení principů průmyslu 4.0 ve firmách
 • Zavedení inovativních nízkouhlíkových technologií

Ve středu 13. února 2019 se také sešlo přes 180 odborníků na evropské fondy u kulatého stolu, který organizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Tématem jednání byl právě posun příprav programového období 2021-2027. Zde se také veřejnosti představila struktura nových operačních programů. Prezentaci z kulatého stolu naleznete v příloze.

Letak Priority financovani v Ceske republice 21 27 2

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj