facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vláda schválila program pro podporu inovací Doprava 2030

12. 9. 2022
Vláda schválila program pro podporu inovací Doprava 2030

Vládní program DOPRAVA 2030 zajistí v letech 2023–2030 podporu aplikovaného výzkumu podstatného pro další rozvoj celého sektoru dopravy. Preferované zaměření projektů pokrývá inovace v oblastech nízkoemisní mobility, automatizace a digitalizace či průřezová témata udržitelnosti a přístupnosti dopravy a služeb.

Program navazuje na stávající rámec podpory, díky kterému je nyní v realizaci 118 projektů zaměřených na bezpečnost, udržitelnost nebo přístupnost dopravy i na technologické trendy v dopravě, jako jsou automatizace a digitalizace.

Schválením programu s předpokládaným rozpočtem 1,95 miliardy korun umožní vláda v této podpoře, která je významná i pro český průmysl, nadále pokračovat. Jedním z hlavních cílů programu je další posilování spolupráce výzkumných institucí se soukromou sférou prostřednictvím řešení společných projektů a přenášení výsledků do praxe.

Program bude realizován prostřednictvím Technologické agentury České republiky, očekává se každoroční vyhlašování výzev, přičemž jeden projekt může být podpořen částkou až 50 milionů korun. Za nastavení konkrétních témat výzev a prioritních oblastí podpory bude odpovědné Ministerstvo dopravy a bude vycházet i z aktuálních potřeb dopravního sektoru a výzev, kterým čelí. Program se zaměřuje na všechny druhy dopravy a výstupy úspěšných projektů přispěje také k vyšší udržitelnosti a snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí.

Podpora výzkumu a inovací je klíčovým nástrojem pro další rozvoj dopravního sektoru. Investice do této oblasti mají dlouhodobě pozitivní efekt také ve smyslu podpory příležitostí – ať už k rozvoji nových služeb, nebo k inovaci těch stávajících – a celkově v posilování konkurenceschopnosti České republiky.

Podrobnosti programu DOPRAVA 2030 jsou prezentovány zde.

 

Zdroj: Technologická agentura České republiky