facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Volba nových členů předsednictva TA ČR

8. 9. 2017
Volba nových členů předsednictva TA ČR

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém mimořádném zasedání dne 8. 9. 2017 doporučila vládě jmenovat tři kandidáty na členy předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR).

Radě vlády bylo doručeno celkem 14 jmen kandidátů na nové členy. Rada dnes navrhla jmenovat Martina Dudu, Zdeňka Kůse a Jiřího Pleška.

Ke dni 12. října 2017 končí druhé funkční období třem členům předsednictva Technologické agentury ČR - Martinu Bunčekovi, Miroslavu Janečkovi a Vladimíru Kebovi. Ve funkci zůstává nadále Petr Očko (předseda TA ČR), kterému končí první funkční období ke dni 21. března 2020, a Pavel Komárek, kterému končí druhé funkční období ke dni 21. března 2020.

Předsednictvo je výkonným orgánem TA ČR, který zejména schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo zadání veřejných zakázek, a jejich výsledek, rozhoduje o přijetí či nepřijetí návrhů programových projektů do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích a o konečném výběru návrhů projektů k podpoře a nese za takové rozhodnutí odpovědnost.

Kromě volby předsednictva TA ČR byl na programu dnešního jednání RVVI také návrh na udělení Ceny předsedy RVVI. Tu získal entomolog Jan Žďárek. Dalším bodem byl návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na roky 2018-2020 s výhledem do roku 2024.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)