facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací ve státním rozpočtu na rok 2017

8. 12. 2016
Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací ve státním rozpočtu na rok 2017

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na svém zasedání 7. prosince schválila státní rozpočet na rok 2017 se schodkem 60 mld. Kč. Na podporu oblasti výzkumu, vývoje a inovací jsou zahrnuty výdaje v celkovém objemu téměř 40,2 mld. Kč, což proti roku 2016 představuje zvýšení výdajů o 4,5 mld. Kč. Na návrh vicepremiéra Bělobrádka přidá sněmovna 100 milionů korun na platy akademických pracovníků na vysokých školách.

Podíl výdajů na VVI na HDP pro rok 2017 dosahuje 0.83 %. Bez výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU, činí výdaje na VVI 32,8 mld. Kč, což představuje 0,68% podíl na HDP.

V rámci institucionální podpory je posílení podpory směrováno na zajištění dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Za tímto účelem je v kapitolách poskytovatelů podpory vyčleněno celkem 11,1 mld. Kč.

Podpora aplikovaného výzkumu byla navýšena zejména v kapitole Ministerstvo průmyslu a obchodu na nový program pro potřeby průmyslu za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR s názvem TRIO schválený usnesením vlády č. 379/2015, na který je vyčleněna 1 mld. Kč. V kapitole Technologická agentura ČR byl posílen program Epsilon na 1,2 mld. Kč, který je zaměřen na spolupráci firem a výzkumných organizací.

Na základě rozhodnutí vlády byla dále posílena kapacita Úřadu vlády o 6 funkčních míst za účelem zajištění správy informačního systému výzkumu, vývoje a inovací a zajištění administrace metodiky hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací.

Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací popisuje Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017 (kapitola 4.12), kterou naleznete na stránkách Poslanecké sněmovny pod označením Dokumentace, část č. 3.