facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podání návrhů kandidátů na členku / člena vědecké rady Grantové agentury ČR

2. 5. 2017
Výzva k podání návrhů kandidátů na členku / člena vědecké rady Grantové agentury ČR

V souvislosti s končícím funkčním obdobím člena vědecké rady Grantové agentury České republiky (GA ČR) vyhlašuje předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) výzvu k podání návrhů na 1 členku / člena vědecké rady GA ČR.

Vědecká rada GA ČR je koncepčním orgánem, který zejména navrhuje předsednictvu GA ČR ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny grantových projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření. Má 12 členů včetně předsedy, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh RVVI.

Funkční období členů vědecké rady je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující. Funkce člena vědecké rady je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Výkon funkce člena vědecké rady je podle Statutu GA ČR neslučitelný s činností v oborových komisích a panelech.

Členům vědecké rady za výkon funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce.

 

Dne 16. října 2017 končí první funkční období prof. RNDr. Bedřichu Moldanovi, CSc. (obor environmentální vědy). Z tohoto důvodu je třeba doplnit vědeckou radu GA ČR na zákonem stanovený počet členů. Ve funkci zůstává nadále všech ostatních 11 členů.

Stávající členové vědecké rady GA ČR:

 • prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. (předseda) - technické vědy
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (místopředseda) - lékařské a biologické vědy
 • prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
 • prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. - fyziologie
 • prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. - společenské a humanitní vědy
 • prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. - informatika
 • prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr.h.c - dějiny umění, historie
 • prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. - fyzikální chemie
 • prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. - environmentální vědy
 • doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. - vědy o neživé přírodě
 • prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph. D. - společenské a humanitní vědy
 • prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. - lékařské a biologické vědy

 

Zdroj: výzkum.cz